PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Euroopan komissio totesi Luxemburgin myöntäneen laitonta valtiontukea Amazonille

Euroopan komissio on todennut Luxemburgin myöntäneen Amazonille 250 miljoonan euron veroedut EU:n valtiontukisääntöjen vastaisesti. Luxemburgin on perittävä laiton tuki takaisin.

Euroopan komissio julkisti 4.10.2017 pitämässään tiedotustilaisuudessa päätöksensä koskien lokakuussa 2014 alkanutta valtiontukien tutkintaa. Komission tutkinta kohdistui veropäätökseen, jonka Luxemburgin veroviranomaiset antoivat Amazonille ensin vuonna 2003 ja jonka voimassaoloa jatkettiin vuonna 2011. Kyseisessä päätöksessä vahvistettiin menetelmä, jolla lasketaan Amazonin Luxemburgissa sijaitsevan myyntiyhtiön verotuksen peruste.

Tapauksessa oli taustalla rakenne, jossa Amazonilla oli Luxemburgissa Euroopan myynnistä vastaava myyntiyhtiö sekä sen emoyhtiönä holding-yhtiö, jolla oli konsernin merkitykselliseen aineettomaan omaisuuteen lisenssi. Konsernin merkityksellisen aineettoman omaisuuden omisti USA:ssa asuva konserniyhtiö. Myyntiyhtiö maksoi käyttämänsä immateriaalioikeuden (software, trademarks, brand) perusteella rojaltia emoyhtiölleen, joka puolestaan osallistui aineettoman omaisuuden kehittämiskustannusten kattamiseen maksamalla suorituksia USA:n konserniyhtiölle. Valtiontukitutkinta koski nimenomaisesti sitä, että myyntiyhtiön emoyhtiölleen maksaman Luxemburgissa vähennyskelpoiseksi hyväksytyn rojaltin määrä tuli komission näkemyksen mukaan vahvistetuksi tasolle, joka ei vastannut taloudellista todellisuutta.

Komissio perusteli rojaltin olevan liian suuri muun muassa sillä, että luxemburgilainen emoyhtiö oli pelkkä kuori, jolla ei ollut omia työntekijöitä, joten se ei voinutkaan olla aineettoman omaisuuden kannalta merkityksellisellä tavalla aktiivisesti osallisena sen hallinnoinnissa, kehittämisessä tai käytössä. Emoyhtiö ei voinut suorittaa toimia, jotka olisivat oikeuttaneet saadun rojaltin suuruisen rojaltin. Myyntiyhtiö vastaavasti oli ainoa Euroopan jälleenmyyntimarkkinoita koskevien aktiivisten päätösten tekijä. Se hallinnoi ja tuotti lisäarvoa aineettomaan omaisuuteen. Näin ollen senkin näkökulmasta maksettu rojalti olisi katsottava liian suureksi.

Amazonin valtiontuki -tapauksessa onkin käytännössä kyse EU:n komission suorittamasta markkinaehtoperiaatteen arvioinnista.

Komission päätöksen mukaan Luxemburgin veroviranomaisten on nyt määritettävä maksamattomien verojen täsmällinen määrä päätöksessä vahvistetun menetelmän mukaisesti. Komissio arvioi tämän aiheettoman kilpailuedun arvon olevan noin 250 miljoonaa euroa, johon lisätään korko. Aiheeton kilpailuetu on erotus siitä, mitä yritys maksoi veroja ja mitä sen olisi pitänyt maksaa ilman Luxemburgin veroviranomaisten antamaa veropäätöstä.