PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Eurooppalaisilla kiinteistömarkkinoilla riittää huolia – Suomen kiinteistökaupat lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna

Poliittinen epävakaus ja taloudellinen epävarmuus ovat syrjäyttämässä kiinteistöjohtajien pandemiasta aiheutuneet huolet. Kiinteistöjen arvojen ja rahoituksen ennustetaan laskevan vuonna 2023. Tämä ilmenee PwC:n ja Urban Land Instituten (ULI) laatimasta raportista Emerging Trends in Real Estate® Europe 2023. Kyselyyn osallistui noin 900 kiinteistöalan johtajaa eri puolilta Eurooppaa.

Futuristic skyscrapers in Midtown Manhattan on a sunny day.

Kun Euroopan talous alkoi vähitellen toipua pandemiasta, aloitti Venäjä hyökkäyssodan Ukrainaan. Välittömien inhimillisten vaikutusten lisäksi energiakustannusten kasvun aiheuttama inflaatio muuttaa kiinteistöalan näkymiä koko Euroopassa.

Markkinoilla on pääomaa, mutta myös suuria huolenaiheita 

Kyselyyn vastanneiden johtajien mukaan kiinteistöjen arvon lasku tulee olemaan väistämätöntä vuoden 2023 aikana. Pääoman ja velan saatavuuden ennakoidaan putoavan alimmilleen sitten maailmanlaajuisen talouskriisin (2007‒2008).

Suurin osa vastaajista oli huolissaan inflaatiosta (91 %), korkotason muutoksista (89 %) ja  Euroopan talouskasvusta (88 %) vuoden aikavälillä tarkasteltuna. Vastaajista lähes 80 % on huolissaan poliittisesta epävarmuudesta maailmanlaajuisella tasolla ja reilu puolet % kansallisella tasolla.

Kiinteistöalan johtajista 92 % ilmoitti olevansa huolissaan kasvavista rakennuskustannuksista ja 84 % resurssien saatavuudesta vuoden 2023 aikana. Toisin kuin aiempina vuosina, näiden ongelmien ennakoidaan jatkuvan nyt pidempään, sillä kolme neljästä vastaajasta uskoo kohtaavansa sekä kustannushaasteita että resursseihin liittyviä ongelmia seuraavien 3–5 vuoden aikana.

Kiinteistöalan johtajat uskovat, että Euroopan taantuma vaikuttaa kielteisesti kehitystoimintaan, rahoituksen saatavuuteen ja investointien määrään. Haastattelut antavat viitteitä siitä, että vuodelle 2023 suunnitellut kehityshankkeet voidaan siirtää vuoteen 2024 tai hyllyttää kokonaan.

Markkinat ovat muuttuneet nopeasti viime kuukausien aikana ja näkymät ovat käyneet aiempaa negatiivisemmiksi. 

‒ Alalla ollaan erittäin huolestuneita. Sijoitettavaa pääomaa on kuitenkin olemassa edelleen paljon, eikä investointien tekemisessä ole tarvetta pitää kiirettä. Sen sijaan sijoittajat odottavat oikeiden kohteiden ilmaantumista. Epävarmoina aikoina avainasemassa ovat oikeiden osakkeiden valinta, keskittyminen ESG-asioihin, operatiivinen osaaminen ja asiakaslähtöisyys, sanoo PwC Suomen kiinteistökauppapalveluista vastaava Jeroen Bus.

Lontoo ja uusi energiainfrastruktuuri edelleen kiinteistösijoittajien ykkössuosikkeja

PwC:n raportti osoittaa, että Euroopan 30 suosituimman kiinteistösijoituskohteen kokonaisinvestointi- ja kehitysnäkymät ovat heikentyneet. Lontoo jatkaa listan ykkösenä jo toista vuotta peräkkäin. Perässä seuraavat Pariisi ja Berliini. Madridin, Lissabonin ja Kööpenhaminan suosio sijoituskohteena nousi eniten vuoden 2022 aikana. Helsingin sijoitus puolestaan putosi 24:stä 25:een.

Inflaation pelosta huolimatta useimmat alan johtajat ovat yhtä mieltä siitä, että kiinteistöjen näkymät eivät ole täysin romahtaneet. 

‒ Kun kiinteistöjen arvot laskevat, sijoittajille avautuu loistavia ostomahdollisuuksia, toteaa PwC Suomen kiinteistöveropalveluista vastaava Mikko Leinola.

Raportin mukaan sijoittajat keskittyvät aloille, jotka tuottavat kestävää tuloa ja hyötyvät megatrendeistä. 

‒  Uusi energiainfrastruktuuri on jo toista vuotta listan kärjessä. Biotieteet tulevat toiseksi ja datakeskukset kolmanneksi, Leinola jatkaa. 

Pohjoismaisten kiinteistömarkkinoiden arvo on merkittävä

Jeroen Bus kehottaa sijoittajia tarkastelemaan pohjoismaisia kiinteistömarkkinoita kokonaisuutena. 

‒  Euroopassa Pohjoismaat yhdessä muodostavat suuret markkinat, joiden arvo on jo kaksi vuotta ollut historiallisen korkealla tasolla. Pohjoismaissa tehtyjen kauppojen arvo kasvoi edelliseen tarkastelukauteen verrattuna Suomessa 17 %, Ruotsissa 11% ja Norjassa 22 %, Bus huomauttaa.

‒  Suomessa erityisesti julkisella sektorilla tehtiin enemmän kauppoja kuin viime vuonna. Valtaosa kaupoista tehtiin edelleen asuntomarkkinoilla, vaikka niiden määrä oli hieman laskussa. Toimistokiinteistöjen osalta määrät laskivat selvästi. Näkymät vuodelle 2023 ovat positiiviset julkisten transaktioiden, logistiikan ja kevyen teollisuuden osalta, Bus sanoo.

Lisätietoja:

Emerging trends in real estate Europe 2023 -raportti

PwC:n Kiinteistöalan palvelut Suomessa

Mikko Leinola, 020 787 7484, mikko.leinola@pwc.com

Jeroen Bus, 020 7877886, jeroen.bus@pwc.com

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 300 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 152 maassa yli 328 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure