PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Finanssialan toimija: Onko työvoimasi valmis tulevaan?

Digitalisoitumisen mukana pysymiseen vaaditaan teknologian ohella osaavia ihmisiä. Innovaatioiden ja niiden kaupallisen hyödyntämisen ytimessä eivät ole niinkään järjestelmät, vaan ihmiset.

Moni finanssialan organisaatio kamppailee pysyäkseen digitalisaation vauhdissa. Nykyiset rekrytointi- ja osaamisstrategiat eivät riitä tarvittavien valmiuksien saavuttamiseen, sillä kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii paitsi henkilökunnan osaamisen uudistamista, myös uudenlaisten osaajien houkuttelemista yritysten palkkalistoille.

Työvoimaan liittyviä paineita lisäävät samalla koko ajan kasvavat kustannusvaatimukset, muuttuva sääntely, uusien kilpailijoiden esiintulo sekä liiketoimintamallien uudistaminen. Virtuaalisten tiimien sekä ihmisten ja koneiden välisen yhteistyön lisääntyminen edellyttää uusia organisaatiomalleja. Yksi ydinkysymyksistä on, millaista ihmisten ja teknologian vuorovaikutuksen tulisi olla. Tulossa olevan työn määrää ei siis todellakaan kannata aliarvioida.

Edellä mainittujen haasteiden voittamiseen tarvitaan suurempi loikka kuin se, jonka monet alan organisaatiot ovat tähän asti olleet valmiita ottamaan.

Yritysten on uudistettava osaamis- ja henkilöstöstrategioitaan radikaalisti säilyäkseen kilpailukykyisinä alati muuttuvilla markkinoilla.

Uudenlaisten osaajien houkuttelemiseksi vaaditaan mm. uusia työskentelytapoja, monimuotoisuuden kehittämistä sekä työnantajaimagon päivittämistä.

Vievätkö robotit ihmisten työt?

PwC:n tuore raportti käsittelee finanssiala​n organisaatioiden tapoja valmistaa työvoimaansa digitaaliseen aikakauteen, ja luotaa myös organisaatioiden tässä yhteydessä kohtaamia haasteita. Raportista selviää mm., että kolme neljäsosaa finanssialan toimitusjohtajista on huolissaan digitaalisten taitojen niukkuudesta alalla (75 %) ja oman työvoimansa keskuudessa (76 %). Lisäksi 91 % finanssialan toimitusjohtajista uskoo, että heidän organisaatiossaan tulisi vahvistaa digitaitojen ohella myös pehmeitä taitoja, kuten luovuutta ja tunneälyä.

Huolimatta yleisestä pelosta, että robotit vievät ihmisten työt, yli puolet finanssialan organisaatioista suunnittelee lisäävänsä työntekijöiden määrää tulevan vuoden aikana ja 30 % arvioi pitävänsä määrän nykyisellä tasolla.

Ainoastaan 19 % suunnittelee vähentävänsä työntekijöiden määrää. Sektoreiden välillä on kuitenkin eroja: 24 % pankki-, pääomamarkkina- ja vakuutussektorin toimitusjohtajista suunnittelee henkilöstövähennyksiä, kun vastaava luku varainhoitosektorilla on vain 10 %.

Vinkit työvoiman valmistamiseen digitaaliseen aikakauteen

Samaan aikaan 62 % finanssiala​n toimitusjohtajista kertoo paineiden nopeampien liiketulosten aikaansaamiseksi lisääntyneen. Ilman oikeita ihmisiä ja taitoja näihin vaatimuksiin vastaaminen ei kuitenkaan onnistu. Alta löydät viisi askelta, jotka auttavat finanssialan organisaatiota matkalla työvoiman kokonaisvaltaiseen transformaatioon:

  1. Määrittele tulevaisuudessa tarvittava osaaminen liiketoiminnan ja HR:n yhteistyönä.
  2. Hyödynnä fintech-yhteistyötä: kartoita mm. mahdolliset yhteistyökumppanit ja -kuviot.
  3. Modernisoi oppiminen organisaatiossasi: tuo oppimissisällöt henkilöstösi saataville kohdennetusti ja vaivattomasti.
  4. Edistä monimuotoisuutta, puhu ja keskustele sen puolesta sekä pidä lupauksesi.
  5. Tunnista sosiaalinen vastuusi ja keskustele organisaatiosi kanssa avoimesti esim. tekoälyn tulevista muutoksista.

Raportistamme PwC’s 21st CEO Survey: Key talent findings in financial services sector löydät lisää ajatuksia työvoiman uudistumiseen ja teknologian tuomiin muutoksiin liittyen.