PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallinto-oikeus kumosi tullin päätöksen, 3,8 miljoonaa palautettiin huolitsijalle

PwC:n tullitiimi toimi onnistuneesti neuvonantajana tapauksessa, jossa Helsingin hallinto-oikeus päätöksellään kumosi tullin noin 3,8 miljoonan euron jälkitullauksen niin kutsutun kohtuullistamislausekkeen perusteella.

Tapaus on merkittävä, sillä sekä Tulli että tuomioistuimet soveltavat kohtuullistamislauseketta harvoin. Toisaalta tapaus on erinomainen osoitus Suomessa tavaroita maahantuoville tai EU:n ulkopuolelle tavaroita vieville yrityksille siitä, että Tullin määräämään jälkikantopäätökseen voidaan tehokkaasti vielä vaikuttaa perusteellisella, sekä kansalliseen että EU-tason tullilainsäädäntöön ja -oikeuskäyntäntöön pohjautuvalla argumentoinnilla.

Tapauksessa Yhtiöllä oli tullin lupa väliaikaisen varaston varastonpitäjänä. Yhtiön varastoon oli varastoitu tavaraa tavarankuvauksilla, jotka eivät olleet täysin vastanneet tavarankuvauksia tavaroiden poistuessa varastosta vientiin EU:n ulkopuolelle. Tulli katsoi tekemässään jälkitullauksessa, että tavarat olivat tästä syystä poistuneet väliaikaisesta varastosta sääntöjen vastaisesti, ja määräsi Yhtiön maksettavaksi yhteensä noin 3,8 miljoonaa euroa arvonlisäveroa. Tässä tapauksessa Yhtiöllä ei ollut mahdollisuutta vähentää arvonlisäveroa, sillä väliaikaisessa varastossa säilytetty tavara on Yhtiön asiakkaiden omaisuutta.

Yhtiö valitti asiasta toisen edustajan ohjeistuksella ensin Helsingin hallinto-oikeuteen. Se katsoi 2016 antamallaan päätöksellä, että varastoon saapuneet tavarat oltiin poikkeavan tavarankuvauksen vuoksi siirretty säännösten vastaisesti pois tullivalvonnasta, mikä oli synnyttänyt maahantuonnin arvonlisäverosta koostuvan tullivelan. Valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei myönnetty.

Yhtiö oli toissijaisesti vaatinut hallinto-oikeudelta jälkikannettujen maahantuontiverojen palauttamisesta vedoten Tullikoodeksin säännöksiin, jotka mahdollistavat määrätyn jälkikannon mitätöinnin tietyissä tilanteissa. Tämän osalta asia palautettiin Tullin ratkaistavaksi. Tulli hylkäsi palautusvaatimuksen, mistä Yhtiö valitti Helsingin hallinto-oikeuteen avustuksellamme. 

Kohtuullistamisen perusteet

Hallinto-oikeudessa Yhtiö vetosi niin kutsuttuun kohtuullistamislausekkeeseen. Sen mukaan maksettavaksi määrätty maahantuonnin vero voidaan palauttaa tai jättää perimättä, jos kyseessä on tilanne, jonka taustalla olevista olosuhteista ei voida osoittaa asianomaisen syyllistyneen vilpilliseen menettelyyn tai ilmeiseen laiminlyöntiin. 

Asian ratkaisemisessa huomioidaan muun muassa muiden kuin jo tullattujen tavaroiden EU:n sisämarkkinoille joutumisen riski, esimerkiksi kun tullimenettelyssä olleesta virheestä huolimatta tavaroita on käsitelty statukseltaan muuna kuin tullaamattomana tavarana eikä virhe ollut johtanut siihen, että tavara olisi päätynyt taloudelliseen vaihdantaan EU:n alueella. 

Hallinto-oikeus katsoi Yhtiön saattaneen todennäköiseksi, että tavarat eivät olleet päätyneet EU:n sisämarkkinoille, sillä Yhtiö pystyi osoittamaan muun muassa vientiasiakirjoihinsa vedoten, että tavarankuvaukseen liittyvästä virheestä huolimatta tavara oltiin viety EU:n ulkopuolelle. Tästä syystä hallinto-oikeus katsoi yhtiön olevan kohtuullistamislausekkeen erityistilanteessa ja määräsi palautettavaksi noin 3,8 miljoonan euron maahantuonnin arvonlisäveron.

 

Jos yhtiöllänne on meneillään oleva tullitarkastus tai jälkikantoprosessi, suosittelemme olemaan yhteydessä tulliasiantuntijoihimme, jotka voivat tarkastella tilannetta ja valitusmahdollisuuksia kanssanne tarkemmin.