PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallitukselta esitys Portugalin kanssa solmitun verosopimuksen irtisanomiseksi

Hallitus antoi esityksen (HE 36/2018 vp) Portugalin kanssa vuonna 1970 solmitun verosopimuksen irtisanomiseksi. Portugalin kanssa on neuvoteltu uusi verosopimus, joka allekirjoitettiin jo vuonna 2016.  Portugalissa sitä ei kuitenkaan ole annettu parlamentin käsiteltäväksi, eikä se siksi vielä ole tullut voimaan. Verosopimusten irtisanominen on verrattain harvinaista kansainväliselläkin tasolla, eikä Suomi ole aiemmin irtisanonut verosopimusta.