PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallitukselta esitys Portugalin kanssa solmitun verosopimuksen irtisanomiseksi

Hallitus antoi esityksen (HE 36/2018 vp) Portugalin kanssa vuonna 1970 solmitun verosopimuksen irtisanomiseksi. Portugalin kanssa on neuvoteltu uusi verosopimus, joka allekirjoitettiin jo vuonna 2016.  Portugalissa sitä ei kuitenkaan ole annettu parlamentin käsiteltäväksi, eikä se siksi vielä ole tullut voimaan. Verosopimusten irtisanominen on verrattain harvinaista kansainväliselläkin tasolla, eikä Suomi ole aiemmin irtisanonut verosopimusta.

Hallituksen esityksessä katsotaan, että voimassa olevan verosopimuksen erityisesti eläkkeiden verottamista koskevat sopimusmääräykset eivät vastaa Suomen nykyistä verosopimuspolitiikkaa. Suomi pyrkii neuvottelemaan verosopimuksia, jotka eivät estä Suomea verottamasta Suomesta ulkomaille maksettuja eläkkeitä. Vuonna 1970 solmittu verosopimus estää Suomea verottamasta tiettyjä Suomesta maksettuja eläkkeitä.

Mikäli sopimus irtisanotaan kesäkuun loppuun mennessä, se lakkaa olemasta voimassa 1.1.2019.

Verosopimuksen irtisanomisesta seuraa, että se ei enää rajoita Suomea soveltamasta kansallista lainsäädäntöä, jonka jälkeen Suomi voi verottaa Suomesta Portugaliin maksettavia eläkkeitä, joiden verottamisen voimassa oleva sopimus estää.

Hallituksen esityksen mukaan verotuottovaikutuksen arvioidaan olevan eläketulojen osalta noin 3–6 miljoonaa euroa vuodessa.

Suomen ja Portugalin välillä maksettujen suoritusten verokohteluun vaikuttaa verosopimuksen irtisanomisen jälkeen kansallisen lainsäädännön lisäksi EU-lainsäädäntö. Esimerkiksi nykyisen verosopimuksen sääntelemien osinko- ja korkotulojen sekä rojaltien osalta sovellettavaksi tulee myös EU-direktiivit.

On myös mahdollista, että 2016 allekirjoitetun verosopimuksen voimaansaattaminen Portugalissa etenee. Jotta myös uusi verosopimus tulisi voimaan 1.1.2019, Suomen tulisi vastaanottaa Portugalin ilmoitus sopimuksen voimaansaattamisen edellyttämien sisäisten menettelyjen loppuun saattamisesta viimeistään 1.12.2018.

Jos Suomi ja Portugali ajautuvat verosopimuksettomaan tilaan, olisi Portugali ainoa EU-maa, jonka kanssa Suomella ei olisi verosopimusta.