PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallituksen esitys riidanratkaisudirektiivin voimaansaattamisesta julkaistu

Valtioneuvosto on 13.12.2018 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä (HE 308/2018 vp). Lain on tarkoitus tulla voimaan 30.6.2019. Lailla saatettaisiin voimaan ns. riidanratkaisudirektiivi (2017/1852).