PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallituksen esitysluonnos uudesta hybridijärjestelyiden verotusta koskevasta laista

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden hybridijärjestelyjen verotuksesta sekä siihen liittyviä muutoksia olemassa olevaan sääntelyyn. Uuden sääntelyn taustalla on veron kiertämisen estämistä koskeva direktiivi (ATAD).