PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallituksen jäsenellä on yleinen huolellisuusvelvollisuus

Osallistuin tänään PwC:n yhtiöoikeutta käytännössä -seminaariin, jossa käsiteltiin erityisesti yhtiön johdon vastuuta. Luonnollisesti itse pohdin alusta alkaen yhtiön johdon, erityisesti hallituksen jäsenen vastuuta kilpailulain vastaisesta menettelystä. Seminaarissa oli vierailevana puhujana johdon vakuutusten asiantuntijana toimitusjohtaja Harry Strömberg, Willis Towers Watsonista. Harry kertoi, että aikaisempien kartellioikeudenkäyntien seurauksena kilpailuoikeudelliset asiat on rajattu hallintoelinten vastuuvakuutuksista nykyään pois. Mitä tämä tarkoittaa yksittäisen hallituksen jäsenen kannalta?

Kerrataanpa lyhyesti, mitä PwC:n asiantuntijat Milla Kokko-Lehtinen ja Mikko Reinikainen totesivat puheenvuoroissaan hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuusta:

Hallituksen jäsenellä on yleinen huolellisuusvelvollisuus. Hallituksen jäsenen tulee siten huolehtia siitä, että

  1. päätökset perustuvat riittäviin tietoihin
  2. päätösten tavoite on loogisesti voiton tuottaminen yhtiölle
  3. päätöksillä ei tavoitella omaa etua eikä ole muuta eturistiriitaa.

Esimerkiksi hallituksen päätettäväksi saatetuissa kilpailijoiden välisissä yhteistyöjärjestelyissä tämä tarkoittaa kilpailuoikeudellisesti sitä, että järjestelystä on laadittu kilpailuoikeudellinen itsearvio, jossa analysoidaan se, ettei järjestelyllä ole kilpailulle haitallisia vaikutuksia.

Hallituksen tehtävänä on myös valvoa, että yhtiössä noudatetaan lakeja. Tämä vaatii jo hallituksen jäseniltä ymmärrystä siitä, mitkä lait ovat yhtiön toiminnan kannalta relevantteja. Siten hallitusten jäsenten tulee ymmärtää esimerkiksi kilpailulain vaatimukset sekä huolehtia siitä, että yhtiön työntekijöillä on ymmärrys kielletyistä kilpailunrajoituksista.

Milla ja Mikko muistuttivat myös siitä, että myös se, että jotain jätetään tekemättä voi johtaa huolellisuusvelvollisuuden rikkomiseen. Miten hallitus voi varmistua siitä, ettei kilpailunrajoitusten sakoista ja vahingonkorvauksista, joihin esimerkiksi yhtiön työntekijät ovat yhtiön altistaneet, aiheudu hallituksen jäsenille myöhemmin korvausvelvollisuutta huolellisuusvelvollisuuden rikkomisesta? Yksinkertaisesti huolehtimalla siitä, että yhtiössä on sen kokoon, markkina-asemaan, taloudelliseen kantokykyyn ja kilpailuoikeudellisiin riskeihin suhteutettu kilpailuoikeudellinen compliance-ohjelma, jolla riskejä voidaan parhaiten vähentää sekä valvomalla, että henkilöstö osallistuu compliance-ohjelmaan. Silloin hallituksen jäsenet voivat perustellusti esittää, että ovat pyrkineet huolellisuusvelvollisuuden täyttämiseen.