PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallituksen päätösten dokumentoinnin merkitys johdon vastuun näkökulmasta

Osakeyhtiölain 22 luvussa säädetään yhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvun säännökset koskevat yhtiön johtoon kuuluvan, osakkeenomistajan, yhtiökokouksen puheenjohtajan sekä tilintarkastajan vastuuta. Järjestimme 28.9. asiakastilaisuuden, jossa käsittelimme tarkemmin yhtiön johdon yhtiöoikeudellista vahingonkorvausvastuuta. Yhtiön johdon, eli hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan, kaikkea toimintaa ohjaa huolellisuusvelvoite, jonka mukaan johdon tulee toimia tehtävissään huolellisesti edistäen yhtiön etua.  Arvioitaessa huolellista toimintaa keskeistä on se, onko johto toiminut osakeyhtiölain säännösten, yhtiöjärjestyksen määräysten sekä muun sääntelyn mukaisesti. Johdon vastuuta koskevien osakeyhtiölain määräysten lisäksi olemme koonneet tähän artikkeliin vinkkejä siitä, miten yhtiön johto, erityisesti yhtiön hallitus, voi osoittaa päätösten dokumentoinnin avulla toimineensa huolellisesti ja osakeyhtiölain säännösten ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. 

Group of businesspeople having a meeting together in a boardroom at the office