PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Väliaikaisia helpotuksia yhdistysten kokousten järjestämiseen

Päivitetty 21.9.2020

COVID-19-epidemian aiheuttaman poikkeustilan alussa julkaisimme artikkelin, jossa käsiteltiin poikkeustilasta aiheutuvia ongelmia yhdistysten ja liittojen kevään kokouksille. Vappuna tuli voimaan väliaikainen poikkeaminen yhdistyslaista, joka helpottaa kokousten järjestämistä. Eduskunta on käsitellyt ja päättänyt syyskuun aikana uudesta määräaikaisesta laista, joka käytännössä jatkaisi nykyisen määräaikaisen lain voimassaoloaikaa. 

Laki 290/2020 väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista ja eräistä muista laeista tuli voimaan 1.5.2020. Uusi määräaikainen laki, joka pidentää nykyisen lain voimassaoloaikaa tulee voimaan 1.10.2020 ja on voimassa 30.6.2021 asti. Alla sen pääkohdat yhdistysten kannalta. 

Nykyisen määräaikaisen lain mukaan yhdistyksen tai yhdistyksen valtuutettujen kokouksen pitämistä voi lykätä 30.9.2020 asti. Päivitettyyn määräaikaiseen lakiin ei ehdoteta mahdollisuutta poiketa kokousten pitämisen määräajoista, mutta seuraavat toimet ovat sallittuja 30.6.2021 asti:

Yhdistyksen hallitus voi yhdistyslaista ja yhdistyksen säännöistä riippumatta 

  • sallia yhdistyksen kokouksessa asiamiehen edustavan useampaa jäsentä, kunhan kukaan yksi henkilö ei käytä yli 10 % kokouksessa edustetusta äänimäärästä
  • sallia valtuutetun käyttää edustajanaan toista valtuutettua, kunhan kukaan yksi valtuutettu ei käytä yli 10 % kokouksessa edustetusta äänimäärästä
  • sallia osallistumisen yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukseen postitse tai etäyhteydellä vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten äänestys- ja vaalijärjestystä
  • edellyttää ennakkoilmoittautumista yhdistyksen kokoukseen, kunhan ilmoittautumisaika ei ole yli kahta viikkoa ennen kokousta.

Kirjanpitolain ja yhdistyksen sääntöjen estämättä aikavälillä 30.11.2019-29.2.2020 päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava vasta viimeistään 30.6.2020.