PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallitus ja toimitusjohtaja - mihin keskittyä epävarmana aikana?

Tammikuussa 2020 – aikana ennen koronavirusepidemiaa ja sen vaikutuksia – maailman johtavat poliitikot ja yrityspäättäjät kokoontuivat World Economic Forumiin Davosiin. Davosin uutisista suuri osa koski jollain tavalla sitä, miten me pelastamme planeettamme. Samassa tilaisuudessa julkistetun PwC:n globaalin toimitusjohtajaselvityksen mukaan ilmastonmuutos ei kuitenkaan yllä kymmenen suurimman liiketoiminnan kasvua uhkaavan tekijän joukkoon toimitusjohtajien vastauksissa.

Ovatko Davosissa puhuneiden johtajien ja poliitikkojen juhlapuheet näin paljon ristiriidassa toimitusjohtajien näkemysten kanssa? Näkemyksiään Global CEO Survey -selvitykseen antoi lähes 1 600 toimitusjohtajaa 83 maasta, Suomesta 26 suuryrityksen johtajaa. 

En usko, että ilmastonmuutosta koskevissa vastauksissa kyse olisi siitä, että toimitusjohtajat eivät ole huolissaan ilmastonmuutoksesta. Varmasti ovat, ja ainakin yksityishenkilöinä. Uskon että monen yrityksen on vain vaikea nähdä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa suoraan omaan liiketoimintaan. Yrityksen kasvua uhkaavia tekijöitä on paljon muitakin ja monet niistä paljon konkreettisempia ja lähitulevaisuuteen sijoittuvia kuin ilmastonmuutos – tai näin ainakin itse haluan tulosta tulkita.

Toimitusjohtajien näkökulmasta ylisääntely, kauppakiistat ja yleinen epävarma talouskasvu ovat suurimpia riskejä liiketoiminnan kasvulle. Myös muun muassa kyberuhat, pula osaajista ja poliittinen epävarmuus huolestuttavat. 

Mielenkiintoista on tänä päivänä myös huomata, että loppuvuodesta 2019 tehdyn toimitusjohtajakyselyn riskikartalle ei noussut miltään osin mahdollisuus globaaliin pandemiaan, joka tänä päivänä luonnollisesti on kaikkien huomion kohteena ja vaikuttaa jo globaalin talouteen ja yritysten toimintakykyyn negatiivisesti. 

Globaalista CEO Surveyn yhteenvedosta saa suuntaviivoja, joista on hyvä olla tietoinen. Paikallisesti toimivan yrityksen toimitusjohtaja voi tarkastella lähemmin lähinnä oman maan tuloksia, mutta globaalisti toimivan yrityksen toimitusjohtajan on tärkeä huomioida signaalit niistä maista, joissa yritys toimii. Esimerkiksi kyberturvallisuus nousee yhdysvaltalaisten toimitusjohtajien listalla suurimmaksi uhaksi, kun Itä-Euroopassa se ei mahdu top 10 -listalle. 

Miten liiketoiminnan kasvua kannattaa sitten tavoitella jatkuvasti muuttuvassa ja epävarmassa taloudellisessa tilanteessa? CEO Survey tarjoaa ainakin seuraavia näkemyksiä: 

1. Keskity asioihin, joita voit hallita

Vaikka toimintaympäristössä on erilaisia riskejä, keskity vahvuuksiin ja asioihin, joihin voit vaikuttaa tai joita organisaatiosi voi hallita. Selvityksen mukaan useimmat toimitusjohtajat hakevatkin kasvua orgaanisen kasvun lisäksi mm. toiminnan tehostamisella ja yritysjärjestelyillä.

2. Seuraa ja varaudu kasvavaan sääntelyyn myös teknologian osalta

Teknologian entistä laajempi hyödyntäminen on kohdannut myös sääntelyyn liittyviä kysymyksiä – on kyse sitten esimerkiksi kuluttajatiedon keräämisestä ja hyödyntämisestä tai tekoälyn käyttämisestä. Joissain tapauksissa sääntelystä on aiheutunut yrityksille odottamattomia seurauksia ja niin sanotun neljännen teollisen vallankumouksen kehityksen tielle on tullut potentiaalisia esteitä. Lisäksi suurin osa tutkimukseen osallistuneista toimitusjohtajista uskoo, että internet pirstaloituu seuraavien kolmen vuoden aikana entisestään, kun hallitukset ympäri maailmaa pyrkivät tiukentamaan sääntelyä verkkosisältöjen, kaupan ja yksityisyyden ympärillä. 

3. Kehitä työntekijöiden osaamista

Tutkimuksessa havaittiin positiivinen korrelaatio sen välillä, miten paljon toimitusjohtajat luottavat oman yrityksen liikevaihdon kasvuun ja työntekijöiden kouluttamiseen ja kehittämiseen. Uskon vahvasti että yritykset, jotka kehittävät aktiivisesti työntekijöidensä osaamista ja muun muassa digiajan valmiuksia, saavat investointinsa takaisin suurempana tuottavuutena ja innovaatioina. Työntekijöiden jatkuva kehittäminen on edellytys sille, että yritys pysyy mukana kilpailussa ja houkuttelee myös uusia hyviä osaajia riveihinsä. 

4. Suhtaudu ilmastonmuutokseen liiketoimintamahdollisuutena

Toimitusjohtajakyselyn mukaan yhä useampi yritys kokee, että ilmastonmuutokseen reagointi luo mahdollisuuksia omalle liiketoiminnalle. Olivat kyseessä sitten uudet ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävät tuotteet tai palvelut tai taloudelliset tai esimerkiksi valtiolliset kannustimet uusiutuvaan energiaan siirtymiseen, yksityisellä sektorilla on viimein ymmärretty, ettei kestävää kehitystä ja ilmastonmuutosta voi enää sivuuttaa.

 

Meillä toimitusjohtajilla on velvollisuus rakentaa perustuksia myöten vahvoja yrityksiä, jotka luovat kasvua ja hyvinvointia asiakkaillemme, työntekijöillemme, osakkeenomistajillemme ja sidosryhmillemme.