PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hei, perheyrityksen omistaja! Ovathan perheoikeudelliset asiakirjasi kunnossa?

Oletko suunnittelemassa sukupolvenvaihdosta perhe- tai sijoitusyhtiössäsi? Oletko myynyt yhtiösi? Onko jokin muu syy saanut sinut pohtimaan, miten suojaat yritysvarallisuutesi tai muun omaisuutesi yllättävien ja joskus ikävienkin elämäntilanteiden varalta?

Olennainen osa ratkaisua löytyy perheoikeudellisista asiakirjoista. Ne vain jäävät monelta valitettavan usein kokonaan tekemättä huomion keskittyessä muihin juokseviin asioihin. Siksi jälleen kerran muistutus kaikille teille yrittäjille, yritysten omistajille sekä yrityksen myyneille – laadi juuri sinun ja perheesi tilanteeseen sopivat kolme perheoikeudellista asiakirjaa, jotta voit keskittyä olennaiseen ja nukkua yösi levollisesti.

Tämän artikkelisarjan ensimmäisessä osassa käsittelen lähinnä testamenttia. Seuraavissa osissa otan avioehdon ja edunvalvontavaltakirjan tarkempaan käsittelyyn.

  • Varmista, että sukupolvenvaihdoshuojennus saadaan myös perintötilanteessa

Kun varallisuuteesi sisältyy yhtiömuotoista omaisuutta, jossa yritystoiminnan on tarkoitus jatkua myös seuraavissa sukupolvissa, on syytä laatia omaan tilanteeseen soveltuva testamentti. Testamenttiin tulee sisältyä ne ehdottoman välttämättömät määräykset, jotka verotuksen kannalta vaaditaan, jotta yritys saadaan sukupolvenvaihdoshuojennuksen piiriin sen siirtyessä perintönä eteenpäin. Ilman testamenttiin otettavaa erityismääräystä, sukupolvenvaihdoshuojennusta ei kaikissa tilanteissa myönnetä perintöverotuksessa. Tähän vaikuttaa mm. perittävän osuus kyseisestä yhtiöstä sekä perillisten lukumäärä.

  • Varmista, että perintö ei vahingossa siirry ei toivotulle taholle

Testamentilla voit poissulkea testamentinsaajien puolisoiden avio-oikeuden, jotta varallisuus pysyy suvussa. On myös hyvä muistaa, että jos perittävällä on rintaperillisiä, ei leskellä ole suoraan lain mukaan perintöoikeutta perittävän jäämistöön. Jos leskelle tällaisessa tilanteessa halutaan siirtää varallisuutta, on siitä otettava maininta testamenttiin.

Lisäksi on hyvä muistaa, että lain mukaan aviopuoliso perii, jos naimisissa oleva vainaja oli lapseton. Tämä tarkoittaa, että jos esim. lapsesi on ehtinyt jo periä sinut, mutta hän itse kuolee lapsettomassa avioliitossa, menee sinulta tullut perintö lain mukaan lapsesi puolisolle.

Pelkkä avio-oikeuden poissulku perinnöstä ei siis riitä. Tietyissä tilanteissa, ja varsinkin jos olet perheyrityksen omistaja, on tärkeä käsitellä myös tämä skenaario testamentissa, jotta perintö tässäkin tilanteessa saadaan kohdistettua toivotulle taholle, esim. muille lapsillesi. Testamentilla voit toki myös tietyin rajaehdoin siirtää yritysomaisuuden muulle taholle kuin perintökaaren mukaiselle perillisellesi, jos esim. omasta perheestä ei löydy yritystoiminnan jatkajaa.

  • Alaikäiset perilliset – Mitä tulisi ottaa huomioon?

Jos perillisesi olisivat alaikäisiä tai juuri aikuisuuden kynnyksen ylittäneitä, voi testamentilla määrätä edunvalvojan tai testamentin erityisen toimeenpanijan hoitamaan perillisten saamaa yritysomaisuutta määräajaksi ja näin turvata yritystoiminnan jatkumisen testamentinsaajan iästä huolimatta.

Huomionarvoista on myös, että alaikäinen perillinen ei voi saada sukupolvenvaihdoshuojennusta perintöverotuksessa. Tämä tarkoittaa, että perintövero määräytyy yrityksen käyvän arvon mukaan. Miten alaikäinen perillinen pystyy suoriutumaan perintöverosta tällaisessa tilanteessa? Perintösuunnittelun avulla voi tähänkin löytyä ratkaisu.

  • Varmista, että perinnöstä voi luopua verotehokkaasti myös osittain

Testamenttiin kannattaa lisätä määräys, jonka mukaan perillinen voi itse päättää, ottaako hän perinnön vastaan kokonaan vai osittain. Näin perintöomaisuutta saadaan siirrettyä eteenpäin seuraaville sukupolville järkevästi ja verotehokkaasti.

  • Lesken avio-oikeus ja tarpeellinen turvaamistaso

Mikäli leski on saamassa avio-oikeuden nojalla kuolinpesästä tasinkoa, on se leskelle pääsääntöisesti täysin verovapaata. Tämä lisää lesken taloudellista turvaa, mutta aina ei ehkä ole tarkoituksenmukaista tai tarpeellista, että leskelle siirtyy puolisoiden yhteenlasketusta omaisuudesta puolet. Avioehdolla voidaan sopia, että tietty omaisuus on avio-oikeudesta vapaata omaisuutta. Puolisot voivat esimerkiksi sopia, että toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen puolison yritysvarallisuuteen.

Dynaaminen perintösuunnittelu elämän aikana

Jos perillisesi on kiinnostunut jatkamaan perheenne yritystoimintaa, voi yksi perintösuunnittelun keino olla omaisuuden siirtäminen perillisille jo elinaikanasi. Yritysomaisuuden siirto voi tapahtua esimerkiksi osakekauppana, lahjana, lahjanluontoisena kauppana tai sukupolvenvaihdoksen kautta.

Testamentti, puolisoiden aviovarallisuus ja mahdollinen avioehto sekä elinaikaiset omaisuuden luovutukset kannattaa aina suunnitella yhtenä kokonaisuutena, jotta lopputulos varmasti vastaa juuri sinun tahtotilaasi ja on verosuunnittelun sekä yrityksen jatkamisen kannalta järkevää.  

Jotta elinaikaiset omaisuuden luovutussuunnitelmat varmasti saadaan maaliin elämäntilanteesta riippumatta, on näihin kiinteästi liittyvä ja yrittäjän kannalta tärkeä asiakirja edunvalvontavaltakirja, jonka avulla jo elinaikana mahdollisesti tapahtuvat elämäntilannemuutokset eivät vaikeuta yrityksen toimintaa tai sen suunniteltua luovutusta.

Charlotta Olkinuora

Charlotta työskentelee osana PwC:n Private Wealth -tiimiä. Hänen erikoisosaamistaan ovat perintösuunnittelu ja perheoikeudelliset asiakirjat juuri sinun tarpeisiisi räätälöityinä. Private Wealth -tiimin  asiantuntijat auttavat perintösuunnittelussa ja laatimaan juuri sinulle räätälöidyt perheoikeudelliset asiakirjat.