PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Helsingin hallinto-oikeudelta kiinteää toimipaikkaa ja avustavan toiminnan poikkeusta linjaava lainvoimainen päätös

Helsingin hallinto-oikeus antoi toukokuun alussa päätöksen (2753/2023), joka koski tuloverotuksen kiinteän toimipaikan muodostumista Suomeen. Kysymys oli erityisesti siitä, voitiinko Suomessa harjoitettuja toimintoja pitää avustavina ja valmistelevina, jolloin Suomeen ei muodostuisi verosopimuksen määräysten mukaista kiinteää toimipaikkaa. Jos taas olisi katsottu, että Suomessa harjoitetaan yhtiön varsinaista merkittävää ydinliiketoimintaa, toimintaa ei olisi voitu pitää avustavana ja valmistelevana, vaan se olisi muodostanut Suomeen kiinteän toimipaikan.