PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Helsingin HaO: Osakeyhtiölle kuuluvaa tulo-osuutta ei voitu verottaa henkilöosakkaan työpanososinkona veronkiertosäännöksen nojalla

Helsingin hallinto-oikeus totesi päätöksessään H4056:2022, että osakeyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä saama tulo tuli verottaa osakeyhtiölle kuuluvana tulo-osuutena eikä osakeyhtiön osakkeenomistajan tulona, koska osakeyhtiön käytölle ei ollut keinotekoisia syitä, eivätkä työpanososinkoa koskevat säännökset sovellu kommandiittiyhtiöihin.

Direktiivi pakottaa riidanratkaisuun

Osakeyhtiön osakkeenomistaja oli kesken verovuoden luovuttanut kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden osakeyhtiölleen. Verohallinto oli poikennut kommandiittiyhtiön yhtiömiehen veroilmoituksesta niin, että osakeyhtiön yhtiömiehenä saama tulo-osuus verotettiin osakeyhtiön osakkeenomistajan henkilökohtaisena tulona – työpanokseen perustuvana osinkona veronkiertosäännöksen nojalla. Yhtiö teki oikaisuvaatimuksen, jossa vaadittiin tulon verottamista osakeyhtiön tulona.

Hallinto-oikeus katsoi, että työpanososinkoa koskeva sääntö on tarkka-alainen, eikä sen soveltamisalaa voida veronkiertosäännöksen avulla tässä tapauksessa laajentaa. Koska asiassa ei ollut väitetty, että kommandiittiyhtiömuoto olisi ollut keinotekoinen, tuli asia ratkaista kommandiittiyhtiön voitonjakoa koskevia sääntöjä noudattaen.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että verovelvollisella on oikeus valita verotuksellisesti edullisin toimintamuoto ja katsoi, että osakeyhtiön käytölle on ollut verotuksesta riippumattomia liiketaloudellisia perusteita. Järjestely vastasi toiminnan tosiasiallista luonnetta ja tarkoitusta, eikä järjestelyyn ollut ryhdytty tavoitteena vapautua verosta, joten veronkiertosäännöstä ei voitu soveltaa. Hallinto-oikeuden mukaan tulo tuli verottaa yhtiön ilmoittamalla tavalla osakeyhtiön tulona. Hallinto-oikeus palautti asian Verohallinnolle verotuksen uudelleen toimittamiseksi.

Päätöksestä ei ole valitettu tämän artikkelin julkaisuhetkellä.