PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Helsingin HaO: Osakeyhtiölle kuuluvaa tulo-osuutta ei voitu verottaa henkilöosakkaan työpanososinkona veronkiertosäännöksen nojalla

Helsingin hallinto-oikeus totesi päätöksessään H4056:2022, että osakeyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä saama tulo tuli verottaa osakeyhtiölle kuuluvana tulo-osuutena eikä osakeyhtiön osakkeenomistajan tulona, koska osakeyhtiön käytölle ei ollut keinotekoisia syitä, eivätkä työpanososinkoa koskevat säännökset sovellu kommandiittiyhtiöihin.

Direktiivi pakottaa riidanratkaisuun