PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hyvät neuvot maksavat itsensä takaisin – muutamia nostoja yrityskaupoista

Markkinoilla vallitsevat uudet realiteetit. Vuoden 2022 aikana Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on ravistellut diilintekijöitä ja sijoittajia läpi toimialojen. Vallitseva tilanne on pahentanut jo valmiiksi haastavia toimitusketjuja ja nostanut energian hintoja ylöspäin. Kaiken seurauksena inflaatio on kiihtynyt, korot ovat nousseet ja kuluttajien luottamus on heikentynyt. Vuoden 2022 osalta ei siis ole yllätys, että diilivolyymit ovat toisen kvartaalin aikana laskeneet viime vuoden ennätystasosta. Yllätys on ehkä se, miten vähän ne ovat lopulta laskeneet. Tarkempia tilastoja on varmasti luvassa lähempänä loppuvuotta, mutta ainakin tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että kyse on enemmän maltillisesta laskusta – voisi puhua jopa normalisoitumisesta – kuin isosta pudotuksesta.

Hyvät neuvot maksavat itsensä takaisin – muutamia nostoja yrityskaupoista

Kaikesta epävarmuudesta huolimatta yrityskauppamarkkinoiden tietyt fundamentit ovat edelleen paikallaan. Sijoittajilla on runsaasti varoja etsimässä sopivia sijoituskohteita ja yritykset toteuttavat kasvustrategioitaan. Lisäksi pörssilistautuminen ei ole nykyisessä markkinatilanteessa enää niin houkutteleva ja mahdollinen exit-vaihtoehto yrittäjille ja sijoittajille kuin aikaisempina vuosina, mikä taas on omiaan tukemaan yrityskauppa-aktiviteettia. Luonnollisesti, epävarmuuden kasvaessa niin yritysten kuin sijoittajienkin fokus kääntyy enemmissä määrin defensiivisiin toimialoihin ja kohteisiin. Monen riskikartat piirtyivät uusiksi keväällä.

Yritysostot strategian työvälineenä

Kasvu ja kansainvälistyminen mainitaan usein ihan aiheesta yrityskauppojen yhteydessä. Yritysostot ovat yksi työkalu suomalaiselle yhtiölle laajentua ulkomaille, ja saattavat olla hyvinkin käytännöllinen ja varteenotettava vaihtoehto toiminnan omatoimiselle perustamiselle kohdemaassa. On vaikea sanoa kummassa vaihtoehdossa onnistumisprosentit ovat korkeampia (yritysosto vs. orgaaninen kasvu), mutta onnistuessaan yritysostojen  kautta kansainvälistyminen on selkeästi nopeampaa. Toki yritysostoihin liittyy aina integraatio ja kysymys siitä, miten ostettava yritys / kohde integroidaan järkevällä tavalla ostavaan yritykseen ja sen liiketoimintaan.

Tärkein ajuri kansainvälistymiselle ja kasvulle on yrityksen valitsema kokonaisstrategia. Yrityskaupat ovat siten vain yksi keino toteuttaa tätä valittua kasvustrategiaa. Jokainen kansainvälistymishanke on uniikki kokonaisuus, jonka kohdalla on syytä vertailla mahdollisten vaihtoehtoisten tapojen (orgaaninen, allianssi tai muu kumppanuus, yritysosto, jne.) hyödyt ja haitat aina tapauskohtaisesti ja tarvittaessa kokeneen neuvonantajan avulla.

Jos olet myymässä

Yrityskauppaprosessi vaatii runsaasti aikaa ja kärsivällisyyttä ja jokainen järjestely on uniikki tapahtumansa omine yritystarinoineen. Kun omistajat ovat päässeet yksimielisyyteen yrityksen myynnistä, ryhdytään valmisteluihin. Ulkopuolisesta neuvonantajasta on heti alussa suuri hyöty, jotta valmistelutyöt saadaan tehtyä huolellisesti. Yhdessä omistajien ja johdon kanssa mietitään, minkä näköinen yritys kiinnostaisi mahdollisia ostajia ja miten yhtiön täysi potentiaali saataisiin esiin. Onnistuneen yrityskaupan ja kauppaprosessin lopputulemana määrittyy yrityksen käypä arvo kyseisellä ajanhetkellä. Yrityskaupassa ostaja ostaa aina tulevaisuutta ja tulevaisuuden tuotto-odotusta. Yrityksen arvonmääritys ja kauppahinta perustuukin tyypillisesti näkemykseen yhtiön tuloksentekokyvystä ja kassavirrasta. Lopulta kauppahinta on kuitenkin aina prosessin ja neuvotteluiden tulos.

Lisälukemista

Lue lisää tiiviistä ”Kun omistajuus vaihtuu – Näkemyksiä omistajille yrityksen myyntiin” -oppaastamme. Kerromme tässä julkaisussa miten myyntiprosessi normaalisti etenee ja mitä kussakin vaiheessa on syytä huomioida. Vastaamme myös usein kysyttyihin kysymyksiin ja vinkkaamme muutamia tärppejä yrityskauppoihin liittyen. 

Tutustu myös valikoituihin tuoreimpiin PwC:n yrityskauppareferensseihin, joissa mukana myös hyviä tuoreita esimerkkejä kansainvälisen kasvun kiihdyttämisen näkökulmasta.

Ahti Koskilahti
Director, Yrityskauppa-asiantuntija, PwC

Hallituspaikka-tapahtuma
PwC on tapahtumakumppanina Hallituspaikka-tapahtumassa Tampereella 30.11.2022. Tapahtuma luo verkostoja, jakaa osaamista sekä tarjoaa uusia näkökulmia yritysten hallitustyöskentelyyn. Hallituspaikka-tapahtumassa kohtaavat riippumattomia osaajia hallitukseensa etsivät yritykset, hallitusammattilaiset sekä hallitustyöskentelystä ja sen tulevaisuudesta kiinnostuneet tapahtumavieraat. PwC:llä on tapahtumassa sparrausklinikka yrityskaupoista, jossa asiantuntijamme Ahti Koskilahti on mukana.