PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ihmisten johtamaa digitalisaatiota

Teknologiasta puhutaan usein oleellisena vastauksena edessämme kohoaviin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen tai digitalisaation itsessään kiihdyttämään yhteiskunnalliseen jakautumiseen. 

Business people working in high-end modern office

Teknologia yksin ei kuitenkaan luo arvoa tai ratkaise ongelmia. Ainoastaan teknologian hyödyllinen käyttö rakentaa parempaa tulevaisuutta. Tästä ajatuksesta kumpuaa PwC:n uuden globaalin The New Equation -strategian yksi kulmakivistä “Human-led tech-powered”– ihmisten johtama, teknologian mahdollistama. 

Perustason digi- ja datataidot ovat edellytys sille, että voimme aidosti istua kuljettajan paikalla nopeasti muuttuvassa maailmassa. Koulutuksen ja työkalujen lisäksi tarvitaan ennen kaikkea aikaa ja henkistä tilaa jatkuvalle oppimiselle ja uusien työtapojen ja työkalujen käyttöönotolle. 

PwC:llä uskomme, että nimenomaan ajan ja tilan vapauttaminen oppimiselle on avainasemassa, jotta digitalisaatio saadaan oikeasti valjastettua ihmisen asialle. Ajan vapauttaminen nykymaailmassa ei ole helppoa, mutta organisaatioiden kannattaa pohtia ainakin seuraavia ajatuksia: 

  • Rakennetaan ja ylläpidetään verkostoja. Yhden ihmisen ei tarvitse tietää kaikkea, mutta on hyvä tietää joku joka tietää. 
  • Tarjotaan erilaisia oppimispolkuja eri lähtötasoille ja oppimistyyleille.
  • Tarjotaan työtehtäviin sopivat työkalut ja laitetaan data soljumaan työkalujen välillä.
  • Etsitään aggressiivisesti asioita joiden tekeminen voidaan lopettaa. 
  • Epävarmoissa tilanteissa suositaan kokeiluja laajojen esiselvitysten sijaan ja tehdään päätöksiä vasta alustavan kokeilun perusteella. 

Voimakasta panostusta ja moniosaamista

Olemme PwC:llä panostaneet voimakkaasti omiin digi- ja datakyvykkyyksimme ja jatkamme tulevaisuudessakin muutoksen vauhdissa pysymistä. Asiantuntijoillamme on pääsy laajaan kirjoon eri rooleihiin sopivia koulutuksia, sekä monipuolinen valikoima työkaluja oman työn tukemiseksi. Tämän lisäksi jokaisella Suomen PwC:läisellä on lupa käyttää vähintään viisi päivää vuodessa digi- ja datataitojen opiskeluun, omiin kokeiluihin ja kollegoiden valmentamiseen. 

Monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen vaatii moniosaamista. Me PwC:llä rakennamme moniosaamista yhdistämällä eri alojen huippuosaajia ja arkipäiväistämällä teknologian hyödyntämisen. Näin voimme jatkossakin yhdessä asiakkaidemme kanssa rakentaa kestäviä ratkaisuja ja kukoistaa nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Kati Tammilehto ja Joonas Kallankari

Kirjoittajista Kati Tammilehto on PwC Suomen operatiivinen johtaja. Joonas Kallankari puolestaan johtaa PwC Suomen Digital Transformation Officea.