PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ilmastonmuutos 5G-investointien perusteluna?

Vastausta otsikon kysymyksenasetteluun voi lähteä etsimään sen ilahduttavan huomion kautta, että monet organisaatiot sisällyttävät nykyisin strategiaansa hiilipäästöjen vähentämisen. Yritysten motiivina tähän strategiseen tavoitteeseen on luonnollisesti halu pienentää oman toiminnan aiheuttamaa kuormaa ilmastolle ja yrityskuvan kirkastaminen.

Close up of young businesswoman using smartphone by the promenade of Victoria Harbour with urban city skyline in background

Yritysten mahdollisuudet vaikuttaa päästöihin vaihtelevat tietenkin toiminnan luonteen ja laajuuden mukaan. Edellä mainitun strategisen tavoitteen saavuttamisessa energiankulutuksen vähentäminen on keskeinen keino. Pienillä ja vähän energiaa kuluttavilla yrityksillä vaikuttamismahdollisuudet ovat tietysti merkittävästi rajallisemmat kuin isoilla, paljon energiaa käyttävillä organisaatioilla. Lähes jokainen yritys voi kuitenkin valinnoillaan vähentää tietotekniikan ja tietoliikenteen energiankulutusta, koska jokseenkin kaikki käyttävät tietokoneita ja tietoliikennettä tavalla tai toisella.

ICT-alan osuus maailman sähkönkulutuksesta arvioidaan olevan tällä hetkellä 5–9% ja se voi nousta arvioiden mukaan jopa 20%:iin vuoteen 2030 mennessä (Enerdata). Kasvuun vaikuttaa oleellisesti digitalisaation eteneminen ja jatkuvasti lisääntyvä nopeiden tietoliikenneyhteyksien käyttö. Yritysten ICT-valinnoilla on näiden lukujen perusteella oleellista merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Yritystoiminnan digitalisoimisen tavoitteena on tehostaa prosesseja ja olisi loogista olettaa, että myös päästöt vähenevät prosessien tehostuessa. Toisaalta tiedon siirtäminen digitaaliseen muotoon, suurempien datamäärien siirtely ja prosessointi kuluttaa energiaa sekä suoraan että muutokseen liittyvien komponenttien valmistamisen myötä.

5G-investointien perusteena pidetään lähtökohtaisesti tiedonsiirron langattomuutta, yhteyksien varmuutta, nopeutta sekä lähes olematonta latenssia. Näiden perusteluiden lisäksi kannattaa tiedostaa, että 5G on 4G-teknologiaan verrattuna energiatehokkaampi ratkaisu. Erityisesti 5G-radiolähettimien osalta virrankulutuksen tehokkuus on keskeistä, koska radiolähettimien energiankulutuksen osuus on noin puolet datan siirtoketjun energiankulutuksesta. Muiden osien eli runkoverkon, konesalien ja päätelaitteiden energiankulutus on siis suhteellisesti vähäisempää.

Datan siirtämisen energiatehokkuuteen kannattaa myös kiinnittää huomiota. Esimerkiksi 1GB:n siirtäminen yrityksen omista tietovarastoista pilveen kuluttaa energiaa joidenkin arvioiden mukaan 3–7 kWH (Carnegie Mellon University study). Keskeinen 5G:n hyöty on latenssi, joka saavutetaan silloin, kun dataa prosessoidaan lähellä tuotantoa (ns. Edge computing). Kun dataa ei siirretäkään kaukana oleviin konesaleihin ts. pilveen latenssihyödyn saavuttamiseksi, säästetään myös edellä mainitussa datan siirron energiankulutuksessa.

Organisaatioiden kannattaa siis 5G-investointeja pohtiessaan ja investointilaskelmia tehdessään huomioida myös päästöihin liittyvät tavoitteet. Toki ICT-alueen energiatehokkuuteen vaikuttaa moni muukin tekijä kuin 5G:n energiatehokkuus, kuten IOT-valinnat sekä IT-infran ja pilvipalveluiden toimittajien ratkaisut.

Timo Takalo

Partner, 5G Service Lead