PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Jälkitarkastusmenettely ATR-tavaratodistuksissa

KHO päätyi peruuttamaan Tullin tekemät jälkikantopäätökset tapauksessa, jossa PwC toimi onnistuneesti edustajana.

Tapauksessa KHO:2021:31 Yhtiö toi Suomeen polkupyöriä Turkista. Polkupyörät valmisti turkkilainen yhtiö Turkissa. Polkupyörät vapautettiin tullista maahantuonnin yhteydessä ATR-tavaratodistusten perusteella. EU:n ja Turkin välillä olevan tulliliittosopimuksen mukaisesti vapaaseen liikkeeseen Turkissa luovutetut tavarat saavat tullittomuuden EU:ssa ATR-tavaratodistuksen perusteella. Tulli jälkitarkasti Yhtiön tekemät maahantuonnit ja hylkäsi yhtiön esittämät ATR-tavaratodisteet, koske ne olivat Tullin mukaan myönnetty virheellisesti, eikä Turkin tulli ollut vahvistanut riittävällä tavalla.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei Tulli voinut hylätä ATR-tavaratodistuksia jälkikäteisessä tarkastuksessa, koska viejämaan viranomaisten sääntöjenmukaisesti antamat todistukset ovat päteviä niin kauan kuin kyseisen maan toimivaltaiset hallintoviranomaiset tai tuomiovaltaa käyttävät viranomaiset eivät ole peruuttaneet tai kumonneet niitä. Tuojamaan tulliviranomaiset eivät voi yksipuolisesti todeta viejämaan tulliviranomaisten sääntöjen mukaisesti antamaa tavaratodistusta pätemättömäksi.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön viitaten korkein hallinto-oikeus toteaa, että ATR-tavaratodistusten jälkitarkastusmenettely perustuu viejävaltion ja tuojavaltion väliseen tehtävänjakoon, keskinäiseen luottamukseen sekä tarkastustulosten vastavuoroiseen tunnistamiseen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei Tulli ollut tehnyt tulliliittosopimuksen mukaista jälkitarkastuspyyntöä eikä näin ollen noudattanut tulliliittosopimuksessa tarkoitettua jälkitarkastusmenettelyä, minkä vuoksi KHO kumosi Tullin päätökset.

PwC Suomi toimi yhtiön asiamiehenä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, mutta aikaisemmassa oikeusasteessa toimeksiantotiimin kuului myös mm. Hollannin PwC:n tulliasiantuntijoita. Tapaus vaati poikkeuksellista sinnikkyyttä, koska kysymys oli vuosien 20102011  maahantuonneista ja prosessoiminen vaati maahantuojalta isoja panostuksia. Loppujen lopuksi KHO määräsikin valtion maksettavaksi yhtiölle aiheutuneet kulut, mutta niissä korvataan vain kolmansille osapuolille maksetut palkkiot. Tullilainsäädäntö on puhdasta EU-oikeutta ja kansainvälisiä sopimuksia, joiden osaaminen on ehdoton edellytys kansainvälisessä kaupassa. Esimerkiksi polkumyyntitullit ovat lähes poikkeuksetta kymmeniä prosenttiyksiköitä.