PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kansainvälinen rekrytointi ja ulkomaisen työvoiman käyttö yritysverotuksen näkökulmasta

COVID-19-pandemia ajoi suuren osan työntekijöistä etätöihin, ja vaikka pandemian jälkeen paluuta toimistoille ja lähityöskentelyyn onkin tapahtunut, on pysyvää muutosta nähtävissä työn tekemisen tavoissa. Uudessa työn tekemisen normaalissa etätyöskentelyn kulttuuri on vahvasti läsnä lähityöskentelyn ohessa, ja yritykset ovatkin ottaneet laajalti käyttöön erilaisia etätyöskentelyn välineitä. Etätyöskentelyn arkipäiväistymisen myötä yhä useammalle yritykselle voi olla houkuttelevaa ja joissain tapauksissa jopa välttämätöntäkin harkita ulkomaisen työvoiman ja osaamisen hyödyntämistä. Jos työntekijän työtehtävät sallivat, voivat yritys ja työntekijä esimerkiksi sopia, että työntekijä suorittaa työtehtävänsä kokonaan virtuaalisesti kotivaltiostaan käsin.

Young freelancer in the coworking space dealing online with the clients