PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kasvuyrittäjän asialla – kasvuyritysten vauhdittamishanke

Boardman Grow’n Kasvuyritysten vauhdittamishanke on kasvuyrittäjien osaamisverkosto Boardman Grow’n helmikuussa 2019 aloittama kaksivuotinen kasvuyrityksille suunnattu maksuton ohjelma. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja poistaa yritysten kasvun esteet kehittämällä ja jakamalla parhaat neuvot ja opit pk- ja kasvuyritysten johtamiseen, hallitustyöskentelyyn sekä kansainvälistymiseen. PwC on yksi hankkeen kumppaneista.

Kaaoksesta kasvuun -hanke

Boardman Grow’n Kaaoksesta kasvuun -hankkeen lähtölaukaus on neljän kasvusparraustapahtuman sarja, joissa kokeneet yrittäjät ja asiantuntijat ovat keskustelemassa omista kokemuksistaan kasvun haasteista ja niiden ratkaisemisesta. Tapahtumasarja käynnistyy Turusta 19.3. ja vuoden 2019 aikana tapahtuma jalkautuu Helsingin 23.5. tapahtuman lisäksi vielä syksyn 2019 aikana ainakin Ouluun ja Tampereelle. Haluamme edistää kasvun kulttuuria ja osaamista erityisesti niissä suomalaisissa pk- ja kasvuyrityksissä, jotka haluavat kasvaa ja menestyä kansainvälisesti. Vertaisoppimista toisilta yrittäjiltä ja johtajilta arvostetaan ja käytännön kokemukset, niin onnistumiset kuin epäonnistumiset, tuovat usein parhaat konkreettiset opit. Hanke tarjoaa kasvuyrittäjille inspiraatiota, verkostoja sekä osaamista ja tukea kasvupolun haasteisiin”, tiivistää Boardmanin toimitusjohtaja Taru Lindeman.

Kasvu on elinehto yrittäjille ja koskaan aiemmin ei ole pienelle yritykselle ollut tarjolla näin paljon mahdollisuuksia ponnistaa maailmalle. Pitäisi vain osata olla suunnitelmallisempi, valmistautua ja ennen kaikkea ennakoida työntekoa ja suuntaa.

Oikeiden kumppaneiden valinta, markkina- sekä kilpailija-analyysien tekeminen, strategiaan panostaminen ja sen konkretisointi teoiksi ja vaiheiksi tulisi tehdä hyvin, kuitenkaan kangistamatta liikaa toimintaa ja nostamatta rimaa turhan korkealle. Tätä on usein myös mahdotonta ja ennen kaikkea ehdottoman tehotonta ja pitkän päälle myös kallista tehdä yksin”, toteaa PwC:n omistajayrittäjäpalveluiden liiketoimintajohtaja Marko Korkiakoski.

Suomalaiset tukeutuvat toisiinsa aivan liian vähän. Sen vuoksi kasvua tukevat ja mahdollistavat hankkeet ja ihmiset ovat kullanarvoisia; tuoda monipuolista kokemusta niin yrittäjältä yrittäjälle kuin laajan paikallisen ja globaalin verkoston kautta asiantuntijalta yrittäjälle. Tämä on myös viesti, jota haluamme yrittäjille hankkeen kautta vahvistaa”, Korkiakoski jatkaa.

Lähes kaikilla kasvuyrityksillä on tähtäimessä kansainväliset markkinat ja niiden valtava potentiaali, koska Suomen markkina on pieni; joskin monesti todella tärkeä esimerkiksi tuotteen tai palvelukonseptin validoimiseksi. Kansainvälistymisen myötä yritykselle tulee runsaasti lisää erilaista sääntelyä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Aina ole selvää, mitkä asiat on tärkeimpiä huomioida liiketoiminnan pitkäaikaisen kasvun mahdollistamiseksi.

Tärkeää on löytää oikeat verkostot, joiden kautta voi saada vertaistukea, sparrausta ja apuja erilaisten haasteiden sekä kysymysten selvittämiseksi. Asioiden priorisointi ja ison kuvan hahmottaminen ihan käytännön tekemisen osalta on erittäin tärkeää, jotta tehtyä liiketoimintasuunnitelmaa voidaan noudattaa tai tarvittaessa muuttaa. Haluamme olla mukana auttamassa yrityksiä kansainvälisessä kasvussa ja yrittäjän tukena tuottamassa liiketoiminnan kannalta kasvua tukevia ratkaisuja”, sanoo kansainvälistyvien yritysten ja niiden omistajien verotukseen erikoistunut Matti Pennanen PwC:lta.  

Tutustu Kaaoksesta kasvuun -hankkeeseen tarkemmin

Ensimmäinen tapahtuma Turussa 19.3. Ilmoittautuminen on auki – tutustu ohjelmaan ja tule paikalle vaihtamaan ajatuksia kasvusta. Tapaamisiin kasvustrategian merkeissä!

 


Omistajayrittäjäpalvelut on PwC pienoiskoossa

PwC:n omistajayrittäjäpalveluiden (Private Company Services) palvelutarjonta kattaa kaikkien PwC:n liiketoiminta-alueiden palvelut. Asiakaskunta koostuu liikevaihdoltaan hyvin erikokoisista yrityksistä; mukaan mahtuu startup-, kasvu- ja scaleup-yrityksiä sekä perinteisiä pk-omistajayrittäjiä. Omistajayrittäjävetoisten yritysten lisäksi asiakaskuntaan kuuluu muun muassa säätiö- ja yhdistysasiakkaita. Tarjoamme myös varakkaille yksityishenkilöille neuvontaa henkilökohtaisen varallisuuden hallinnan suunnittelussa Private Wealth -palvelun kautta sekä innovaatiotoiminnan kehittämiseen suunnattua entrepreneurial consulting -osaamista. Omistajayrittäjäpalveluiden henkilöstö koostuu muun PwC:n tavoin tilintarkastuksen ja muiden varmennuspalveluiden, vero– ja lakipalveluiden, yritysjärjestelyiden ja neuvontapalveluiden parissa työskentelevistä asiantuntijoista, jotka työskentelevät PwC:n toimistoissa ympäri Suomen.

Omistajayrittäjäpalveluiden valttina on kyky tarjota monipuolista ja liiketoimintarajat ylittävää asiantuntija-apua asiakkaiden yrittäjyyden polulla, oli kyse sitten kasvun, kansainvälistymisen, sukupolvenvaihdoksen tai yritysjärjestelyiden mahdollistamisesta. PCS:n erityisosaamista on omistajastrategian konsultointi ja keskustelut erityisesti perheyhtiöiden sekä sellaisten omistajien ja perheiden kanssa, jotka ovat merkittävinä omistajina listayhtiöissä.