PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kehittyvä valiokuntatyöskentely listayhtiöissä

Hallituksen hyvä ja tehokas toiminta listayhtiöissä on vaativaa työtä. Aikaa pitäisi riittää paitsi strategisten kysymysten tarkasteluun, myös taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden valvontaan. Samalla pitäisi myös pohtia ylimmän johdon palkitsemista ja hallituksen kokoonpanon kehittymistä vastaamaan yhtiön tulevaisuuden tarpeita.