PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
20.05.2021|

Keikkatyö ja henkilöstön tuottavuuden mittaaminen finanssialan toimijoiden agendalla

Keikkatalouden työntekijöiden käyttö on yleistymässä finanssialan yritysten projekteissa nopeasti, kertoo tuottavuutta selvittänyt PwC:n raportti. Puolet alan yrityksistä aikoo käyttää ennemmin heitä kuin palkata kokopäiväisiä työntekijöitä. 

Keikkatalouden työntekijät tekevät seuraavan viiden vuoden kuluessa noin 15–20 prosenttia finanssialan töistä, ennustamme Productivity 2021 and beyond: Upskilling the workforce of the future to create a competitive advantage in financial services -selvityksessämme. Vastaajista puolet kertoi hyödyntävänsä jo nyt erikoisosaamisen hankkimiseen joukkoistettuja ratkaisuja.

Suurin osa (80 %) joukkoistettuja alustoja ja keikkatyöntekijöitä käyttävistä finanssialan toimijoista on sitä mieltä, että ne tuottavat suurta arvoa. Luku on noussut nopeasti vuodesta 2018, jolloin vajaat 40 prosenttia uskoi niiden lisäarvoon.

Puolet kyselyyn vastanneista kertoi pyrkivänsä kasvattamaan organisaatiossaan keikkapohjaisten työntekijöiden osuutta seuraavien 3–5 vuoden kuluessa kokopäiväisten työntekijöiden palkkaamisen sijaan. 

Selvityksen yrityksissä keikkatyöntekijöiden osuus kaikista työntekijöistä on vielä nykyisellään 5 %, kun kokopäivätyöntekijöitä on 70 % ja loput osa-aikaisia ja alihankkijoita.

Työntekijöiden tuottavuuden seurannassa kehitettävää

Teimme tämän tuottavuusselvityksen nyt toistamiseen, tällä kertaa COVID-19-pandemian aikaan. Tuloksista näkyy, kuinka finanssialan toimijat pyrkivät tehostamaan henkilökuntansa tuottavuutta: yli 70 prosenttia suunnittelee lisää tuottavuutta parantavia toimia. Kolme vuotta sitten luku oli reilut 50 prosenttia.

Koronapandemian takia 14 prosenttia oli keskeyttänyt tuottavuuden tehostamisen tilapäisesti.

Keskeinen tapa tuottavuuden tehostamiseen on digitalisaatio. Lähes 80 prosentissa selvityksen yrityksistä parannetaan henkilökunnan tuottavuutta älykkäillä työkaluilla, kuten tekoälyllä (54 %), syväoppimisella (40 %) ja ohjelmistorobotiikalla (37 %).

Harvat finanssialan toimijat tarkastelevat tarpeeksi kattavasti työn luonnetta, työntekijöiden tapaa tehdä töitä tai sitä, miten ihmiset voivat parantaa tuottavuuttaan uusien työskentelytapojen ja digitaalisten taitojen kehittämisen avulla.

Suurin osa vastaajista kertoo työntekijöiden tuottavuutta seurattavan ainakin jossain määrin. Muutosta viime vuosien aikana ei kuitenkaan ole tapahtunut, jos mitataan ymmärrystä yksittäisten työtehtävien viemästä ajasta. Systemaattinen seuranta on harvinaista, eikä se kyselyn tulosten mukaan ole suuresti lisääntymässä: vain reilu kolmannes yrityksistä, jotka eivät systemaattisesti seuraa työaikaa, uskoo seurannan todella parantavan tuottavuutta. 

Tämän seurauksena johto tekee päätöksiä vähäisen ja ylimalkaisen datan perusteella. Työntekijän näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että tarkan tiedon puute johtaa helposti koulutustarpeen aliarvioimiseen, ylimääräisiä ponnisteluita ei arvosteta ja huipputekijöiden tunnistaminen keskivertosuoriutujien joukosta on vaikeampaa.

Työn, varsinkin etätyön, tehokkuutta on ymmärrettävä ja todennäköisesti myös mitattava paremmin kustannuspaineiden kasvaessa, vaikka työajanseurantaan ei uskottaisikaan. Vastaus ei välttämättä ole tuntiseuranta, vaan esimerkiksi tehokkuus- tai muutosmittarien seuranta. Nämä on myös tärkeää sisällyttää sekä johtamis- että palkitsemisjärjestelmiin.

 

The Productivity Agenda 2021 -selvitykseen haastateltiin 502 finanssialalla toimivaa johtajaa 15 eri maassa. Yli 60 prosenttia vastaajista edusti ylintä johtoa.  

Selvityksessä keikkatyöntekijöiksi määriteltiin ei-kokopäiväiset työntekijät, joita hankitaan tiettyjä projekteja varten tai tiettyyn toimintoon tai tehtävään. He voivat työskennellä useissa projekteissa useille eri yrityksille.

Tilaa PwC:n uutiskirje