PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Keskusverolautakunnan päätös KVL 2023/26 apurahasäätiön verotuksellisesta asemasta

Keskusverolautakunta (KVL) on kesällä 2023 antanut mielenkiintoisen päätöksen apurahasäätiön verotuksellisesta asemasta. Keskeisenä arvioitavana kysymyksenä oli se, voidaanko säätiötä pitää tuloverolain (TVL) 22 §:n mukaisena yleishyödyllisenä yhteisönä. Kysymys yleishyödyllisyydestä on mm. säätiötoimijoiden osalta olennainen, sillä yleishyödylliset toimijat eivät ole velvollisia maksamaan tuloveroa yleishyödylliseen toimintaan liittyvistä henkilökohtaisen tulolähteen tuloista (esim. osinkotulot, muut sijoitustoiminnan tuotot, lahjoitukset).