PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Keskusverolautakunnassa arvioitiin kiinteän toimipaikan Virossa maksaman veron hyvittämistä Suomen verotuksessa

Keskusverolautakunta antoi ennakkoratkaisun koskien Virossa toimineen kiinteän toimipaikan maksaman veron hyvittämistä Suomen verotuksessa. Ongelmallisen tilanteesta teki se, että kiinteän toimipaikan tulot oli otettu pääliikkeen Suomen verotuksessa huomioon jo aiempina vuosina, kun taas Viron verojärjestelmässä tuloa verotettiin kiinteän toimipaikan tulona vasta, kun kiinteän toimipaikan varoja siirrettiin pääliikkeelle.

Worker moving pallets with forklift in warehouse

Keskusverolautakunta arvioi miten Virossa vasta myöhemmin maksettu tulovero tulisi huomioida Suomen ja Viron välisen verosopimuksen ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevan lainsäädännön puitteissa. Kaksinkertainen verotus poistetaan yleisesti hyvitysmenetelmällä, joka tarkoittaa ulkomailla suoritettujen verojen vähentämistä Suomessa maksettavista veroista. Keskusverolautakunta arvioi tapauksessa, miten tämä hyvitys tulisi tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa toteuttaa. 

Keskusverolautakunta linjasi päätöksessään, että Virossa vasta myöhempänä vuonna maksettu vero piti ensin jakaa varhaisimmasta alkaen niille verovuosille, joina positiivinen nettotulo on sisältynyt pääliikkeen verotukseen, mutta joilta sitä ei ole aiemmin voitu vaatia hyvitettäväksi. Kullekin verovuodelle tuli kohdistaa se osa Virossa maksetusta verosta, joka vastasi kyseisen verovuoden nettotulosta. Tätä tuli jatkaa niin kauan, kunnes Virossa maksettu vero on kokonaan kohdistettu eri verovuosille. Vasta tämän kohdistamisen jälkeen tuli erikseen tutkia, kuinka paljon veroa voitiin kultakin verovuodelta hyvittää.

Päätös on lainvoimainen.