PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kestävän rahoituksen sääntely liikahti eteenpäin 10.3.2021

Useita vuosia valmisteltu ja tulevina vuosina asteittain laajasti lisääntyvä kestävän rahoituksen sääntely otti virallisen lähtölaukauksen, kun tiedonantovelvoiteasetus (“Asetus”), SFDR (EU 2019/2088) tuli sovellettavaksi 10.3.2021. Asetus koskee kestävyyteen liittyvien ESG-tietojen* antamista rahoituspalvelusektorilla ja koskee laajasti pankki-, vakuutus- ja pääomamarkkinasektorin (mm. rahastoyhtiöt, sijoituspalveluyritykset ja vaihtoehtorahastojen hoitajat) toimijoita.