PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: Jakautumisen jälkeisen verotuksellisesti edullisemman osakkeiden myynnin ei katsottu vaikuttavan jakautumisen veroneutraalisuuteen

Korkein hallinto-oikeus tulkitsi ennakkoratkaisussaan, ettei keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön kokonaisjakautumista ollut tarkoitus toteuttaa veron välttämiseksi, vaan liiketaloudellisesta syystä jakautumisessa syntyvien yhtiöiden osakkeiden myymiseksi. Jakautumisessa syntyvien yhtiöiden osakkeiden myynnin edullisempaa verotuskohtelua ei voitu pitää vieraana veroetuna.

Vuodenvaihteen veroasiat - Älä jätä arvonlisäveroa vanhenemaan!

Päätöksessään KHO 2022:79 korkein hallinto-oikeus otti kantaa jakautumista koskevien säännösten soveltamiseen. Luonnollisten henkilöiden omistamassa keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä oli suunnitteilla kokonaisjakautuminen. Osakkeenomistajat tulisivat saamaan jakautumisessa vastikkeeksi yhdeksän vastaanottavan yhtiön osakkeita, joista kahdeksan yhtiön osakkeet olisi tarkoitus myöhemmin myydä. Jakautumisessa ei annettaisi rahavastiketta. Jakautumisen liiketaloudellisena syynä oli saattaa myytävä omaisuus ostettavaan muotoon. 

Verohallinto piti jakautumista sekä myöhempiä myyntejä niin sanottuna sarjatoimena ja arvioi kokonaisuudesta saatavan verojärjestelmälle vieraita veroetuja, sillä kiinteistöjen myynti ilman jakautumista olisi aiheuttanut raskaampia veroseuraamuksia.

Korkein hallinto-oikeus katsoi hallinto-oikeuden tavoin, että jakautuminen ja osakkeiden myöhemmät myynnit olivat erillisiä toimenpiteitä. Osakkeiden mahdollisella myynnillä ja siitä saatavalla rahavastikkeella ei ollut vaikutusta jakautumisen veroneutraalisuuteen. Jakautumiselle katsottiin olevan liiketaloudelliset perusteet. 

Korkein hallinto-oikeus myös tulkitsi aiempaan oikeuskäytäntöön vedoten, ettei jakautumisessa synny järjestelmälle vieraita veroetuja myöskään siksi, että edullisemmasta verokohtelusta huolimatta omaisuuden arvonnousu pysyy veronalaisena, vaikka verotus toimitetaankin edullisempaan lopputulemaan johtavien säännösten nojalla.