PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: Jakautumisen jälkeisen verotuksellisesti edullisemman osakkeiden myynnin ei katsottu vaikuttavan jakautumisen veroneutraalisuuteen

Korkein hallinto-oikeus tulkitsi ennakkoratkaisussaan, ettei keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön kokonaisjakautumista ollut tarkoitus toteuttaa veron välttämiseksi, vaan liiketaloudellisesta syystä jakautumisessa syntyvien yhtiöiden osakkeiden myymiseksi. Jakautumisessa syntyvien yhtiöiden osakkeiden myynnin edullisempaa verotuskohtelua ei voitu pitää vieraana veroetuna.

Vuodenvaihteen veroasiat - Älä jätä arvonlisäveroa vanhenemaan!