PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: Sulautumisessa vastaanottavalle yhtiölle voi syntyä velan lakkaamisesta rahanarvoiseksi eduksi katsottavaa veronalaista tuloa, ellei saaminen ole arvoton

Korkein hallinto-oikeus tulkitsi, että velkasuhteen lakkaamisesta sulautumisen vuoksi ei aiheutunut velalliselle veronalaista tuloa, jos velan kauppahinnan ylittävä osuus oli velkojalle tosiasiassa arvoton, ja palautti asian Verohallinnolle.

veronalaista tuloa?