PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
18.11.2021|

KHO: Varojenjakovelan vanhentumisen vuoksi yhtiölle palautuneita varoja pidettiin yhtiön veronalaisena tulona

KHO katsoi päätöksessään 2021:150, että yhtiölle palautuneet vanhentuneet osingonmaksu- ja pääomanpalautusvelkaerät, jotka yhtiö oli kirjannut suoraan omaan pääomaan, olivat yhtiölle veronalaista tuloa.

Yhtiöllä oli maksamattomia osinkoja ja pääomanpalautuksia. Eriä ei voitu maksaa osalle osakkeenomistajista, koska nämä eivät olleet siirtäneet osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmään. Kun velat vanhentuivat, yhtiö oli kirjannut erät suoraan omaan pääomaansa, mutta ilmoittanut määrät vuosina 2013–2017 veronalaisena elinkeinotoiminnan tulonaan. 

Yhtiö oli sen jälkeen oikaisuvaatimuksessaan vaatinut, että määrät vähennettäisiin sen kyseisten verovuosien verotettavasta tulosta.

Nyt annetussa ratkaisussa KHO katsoi hallinto-oikeuden perusteluihin viitaten, että erien palautumista pidetään yhtiölle elinkeinoverolain mukaisena rahanarvoisena etuutena, eli veronalaisena tulona. Palautuvia varoja ei ollut säädetty laissa erikseen verovapaiksi eikä niitä voitu myöskään pitää verovapaina oikaisuerinä tai pääomansijoituksina yhtiöön.