PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: Veronalaisessa sulautumisessa liikearvoksi kirjattu määrä ei ollut vastaanottavalle yhtiölle vähennyskelpoista

Yhtiö oli hakenut ennakkoratkaisua siitä, oliko sulautumisessa kirjattu liikearvo vähennyskelpoinen meno vastaanottavan yhtiön verotuksessa. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan liikearvo ei ollut vähennyskelpoista. 

Moderni veroammattilainen hyödyntää dataa

Ratkaisussa KHO 2022:87 suomalainen yhtiö hankki ulkomaisen yhtiön siten, että ulkomainen yhtiö sulautui suomalaiseen. Sulautumista ei pidetty veroneutraalina. Aiemman oikeuskäytännön nojalla (KHO 2012:23) osakeyhtiön sulautumista, joka ei täytä veroneutraalisuuden edellytyksiä, pidetään verotuksessa yhtiön purkautumisena.

Sulautuvan yhtiön omistajille annettu vastike ylitti sulautumisessa siirtyvien varojen käyvän arvon, ja ylitys kirjattiin taseeseen liikearvona. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei liikearvoa voitu vähentää verotuksessa, sillä vastaavassa tilanteessa purkutappiota ei myöskään olisi pidetty vähennyskelpoisena. Merkitystä ei ollut sillä, että tapauksessa osakkeita ei ollut omistettu ennen sulautumista, sillä lain esitöiden mukaan samankaltaiset toimet eivät veroseuraamuksellisesti saisi olennaisesti poiketa toisistaan.