PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: Virtuaalivaluutan luovutuksesta saatu tulo on luovutusvoittoa

KHO kumosi aiemman ratkaisun, jonka mukaan virtuaalivaluutan luovutuksesta saatava tulo olisi muuta pääomatuloa. Vastaavasti luovutuksesta voi aiheutua vähennyskelpoinen luovutustappio.

Korkein hallinto-oikeus on antanut vuosikirjaratkaisun KHO:2019:42 virtuaalivaluutan luovutuksesta syntyneen tulon verottamisesta. Tapauksessa oli kyse Ether-virtuaalivaluutan vaihtamisesta euroiksi tai dollareiksi, mutta vastaavia periaatteita voidaan soveltaa myös muiden virtuaalivaluuttojen luovutusten verotukseen.

Ratkaisussaan KHO totesi, ettei Ether ole virallinen valuutta, eikä sen vaihtamisessa viralliseen valuuttaan siis ole kyse esim. valuuttakurssivoitosta tai muusta juoksevasta pääomatulosta. Ether-virtuaalivaluutalla on kuitenkin rahassa mitattavaa arvoa, eli kyse on omaisuudesta.

Omaisuuden luovutusvoittoa ja -tappiota koskevat säännökset puolestaan koskevat kaikenlaisen omaisuuden luovutusta, eikä esim. virtuaalivaluuttoja ole rajattu säännösten soveltamisalan ulkopuolelle. Näin ollen luovutusvoittoa ja -tappiota koskevia sääntöjä sovelletaan myös virtuaalivaluutan luovutukseen.

Tuore ratkaisu jatkaa KHO:n tapauksessa KHO 2018:170 muodostunutta linjaa, jossa luovutusvoittoverotuksen soveltamisala on vastaavin perustein katsottu laajaksi. Kyseinen ratkaisu koski lainasaamisen luovuttamista, mikä KHO:n mukaan on vastaavasti luovutusvoittoverotuksen piirissä. Parhaillaan KHO:n käsiteltävänä on myös kysymys kapitalisaatiosopimusten luovutuksen verotuksesta. Viimeaikaisten päätösten valossa on todennäköistä, että myös nämä tilanteet kuuluvat luovutusvoittoverotuksen piiriin.

Verohallinnon odotetaan muuttavan ohjeistuksiaan vastaavasti. Myös monissa muissa maissa, joskaan ei kaikissa, on otettu vastaavan kaltainen tulkintalinja, minkä mukaisesti virtuaalivaluutta on omaisuutta ja niiden luovutuksista voidaan verottaa, tai jättää verottamatta.

Ratkaisu vaikuttaa myös aiempien vuosien verotukseen

Verotuskäytännössä virtuaalivaluuttojen luovutuksesta syntynyt voitto on tähän asti katsottu muuksi pääomatuloksi. Käytännössä luovutustappioita ei siis ole voinut vähentää virtuaalivaluutan luovutuksesta syntyneestä voitosta.

Jos aikaisempina vuosina olet luovuttanut virtuaalivaluuttaa ja sinulle on syntynyt voittoa tai vähentämättä on jäänyt tappioita, tilanne kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa hakea oikaisua Verohallinnolta.

Luovutustappion voi nykyisin vähentää kaikista pääomatuloista, siis myös muista tuloista kuin luovutusvoitoista.