PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO:lta ratkaisu konserniyhtiön käsitteestä ja saamisen menetyksestä

KHO hylkäsi valituksen, jossa vaadittiin emoyhtiölle annetun lainan menetystä yhtiön verotuksessa vähennyskelpoiseksi menoksi. 

Yhtiö oli antanut emoyhtiölleen huomattavan lainan konsernin toiminnan jatkamisen turvaamiseksi. Emoyhtiöstä 96,3 prosenttia puolestaan omisti suomalainen kommandiittiyhtiö. Myöhemmin lainanantajan osakekanta myytiin konsernin ulkopuolelle ja kyseinen laina annettiin kaupan yhteydessä anteeksi.

Elinkeinoverolain mukaan konsernin sisäisen (muun kuin myynti-)saamisen menetys on vähennyskelvotonta, mikäli lainanantaja yhdessä muiden konserniyhtiöiden kanssa omistaa vähintään 10 % lainansaajan osakepääomasta. Säännöksen taustalla on se, että EVL 6b §:n mukaan käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta saatava voitto on tietyissä olosuhteissa verovapaata ja vastaavasti tappio vähennyskelvotonta. Tappioiden vähennyskelvottomuus menettäisi helposti merkityksensä jos konserniyhtiöitä rahoitettaisiin vieraalla pääomalla ja tällaisen saamisen menetys olisi vähennyskelpoista.

Osakkeisiin ja saamisiin liittyvät säännökset eivät kuitenkaan ole niiden yhteisestä tavoitteesta huolimatta täysin yhtenevät, eikä niitä ole oikeuskäytännössä tulkittu niiden tavoitteiden suhteen systemaattisesti.

Nyt annetussa ratkaisussa saamisen menetykseen liittyvää säännöstä tulkittiin itsenäisesti sen sanamuodon valossa. Päätöksessään 2020:70 KHO viittasi perusteluiden osalta hallinto-oikeuden ratkaisuun, jossa HaO oli todennut, että emoyhtiönä ollut kommandiittiyhtiö kuuluu konserniyhtiön käsitteen soveltamisalaan. Kommandiittiyhtiö on käyttänyt määräysvaltaa välittömästi lainansaajayhtiössä ja välillisesti lainanantajayhtiössä. Näin ollen konsernisaamisen menetystä tuli pitää vähennyskelvottomana.