PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kiina: Mahdollisuus hakea tuontia ja vientiä koskevaa sitovaa ennakkotietoa tulliasioissa

Kiinan tullihallinto on 1.2.2018 lähtien ottanut käyttöön väliaikaisena hallinnollisena toimenpiteenä sitovan ennakkotiedon tulliasioissa. Sitovaa ennakkotietoa voivat hakea tuontia ja vientiä harjoittavat Kiinan tulliin rekisteröityneet ulkomaankaupan toimijat. Sitova ennakkotieto on mahdollista antaa muun muassa tavaran luokittelusta, alkuperämaasta ja alkuperän hyväksymiskriteereistä, keskeisistä tullausarvon määrittämisen tekijöistä ja menetelmistä sekä muissa Kiinan tullihallinnon hyväksymissä tulliasioissa.

Sitovaa ennakkotietoa voi hakea sitä koskevalla hakemuslomakkeella alueellisilta tulliviranomaisilta 3 kuukautta ennen suunniteltua tuontia/vientiä. Hakemukseen tulee liittää tarpeelliset tiedot mukaan lukien kiinankielinen käännös vieraskieliselle materiaalille sekä mahdolliset näytteet tavaroille.

Kiinan tulliviranomaiset päättävät 10 päivän kuluessa valmiin hakemuksen toimittamisesta siitä, hyväksytäänkö hakemus. Jos hakemus hyväksytään, annetaan sitova ennakkotieto 60 päivän kuluessa hakemuksen hyväksymispäivästä. Sitova ennakkotieto astuu voimaan päätöksen tiedoksiannosta lähtien ja on voimassa 3 vuotta. Sitovalla ennakkotiedolla ei ole takautuvaa vaikutusta.