PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kiina päivitti verosopimuksissa sovellettavan Beneficial Ownership -konseptin sisältöä

Kiinan State Administration of Taxation (SAT) antoi uutta ohjeistusta siitä, miten Beneficial Ownership -käsitettä tulee soveltaa verosopimusten osinko-, korko- tai rojalti-artikloiden soveltamistilanteissa (SAT Public Notice [2018] No.9, annettu 3.2.2018).

Beneficial Ownership tulee ohjeistuksen mukaan määrittää aina kunkin käsillä olevan tilanteen tosiseikkojen ja olosuhteiden nojalla, mutta seuraavia seikkoja pidetään ns. negatiivisina asioina, eli seikkoina, jotka heikentävät Beneficial Ownership -olettamaa:

  • Tulonsaajalla on sopimusperusteinen tai tosiasiallinen velvollisuus siirtää saamansa tulo (yli 50 %) edelleen seuraavan 12 kuukauden aikana jollekin toiselle lainkäyttöalueelle.
  • Tulonsaajalla ei ole merkittävää tosiasiallista liiketoimintaa, esim. valmistus-, myynti- tai johtotoimintaa. Toiminnan tosiasiallisuutta arvioidaan suoritettujen funktioiden ja hallinnoitujen riskien perusteella.
  • Tulonsaajaa ei veroteta tai verotetaan hyvin kevyesti.
  • Korko- ja tiettyjen rojaltitulojen osalta haitallinen tekijä on se, että koron- tai rojatinsaajalla on vastaava korko- tai rojaltivastuu suhteessa johonkin kolmanteen osapuoleen, eli kyseessä on ns. back-to-back-järjestely.

Tiettyjen määriteltyjen tilanteiden taas katsotaan olevan sellaisenaan hyväksyttäviä, esim. jos tulonsaaja on valtiollinen toimija, listayhtiö, luonnollinen henkilö tai sellainen yhteisö, joka on 100-prosenttisesti omistettu samassa valtiossa asuvan valtiollisen toimijan, listayhtiön tai luonnollisten henkilöiden toimesta.

Ohjeistus toteaa myös, että agentti tai muu nimetty edustaja ei voi olla Beneficial Owner sekä täsmentää tiettyjen epäsuorien omistusketjujen mahdollistavan Beneficial Ownership -käsitteen täyttymisen erityisesti osinkojenmaksutilanteessa.

Ohjeistus antaa myös ohjeistusta siitä, millaista dokumentaatiota voidaan vaatia tai tutkia Beneficial Ownership -statusta selvitettäessä. Lisäksi erikseen todetaan, ettei Beneficial Ownership -käsitteen täyttyminen välttämättä estä ns. Principal Purpose Testin soveltumista ja verosopimusetuuksien eväämistä sen nojalla.

Oheisista PwC Kiinan uutiskirjeistä saat yksityiskohtaisempaa tietoa uusista ohjeista ja esimerkkejä käytännön vaikutuksista.

China issues clearer guidance for the determination of “Beneficial Ownership”

Hong Kong companies will benefit from China’s latest guidance on “beneficial ownership”