PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
11.06.2024|

KILA:n lausunnon mukaan maksamaton SVOP-sijoitus vähentää jakokelpoisia varoja

Kirjanpitolautakunta (KILA) on 23.4.2024 antamassaan lausunnossa 2059/2024 käsitellyt vastikkeellisen osakeannin merkintähinnan kirjaamista sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahasto) sekä yhtiön jakokelpoisiin varoihin. 

checking her home finances online