PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kilpailukieltosopimuksia koskeva korvausvelvollisuus laajenee ensi vuoden alusta

Tasavallan presidentti vahvisti 19. marraskuuta 2021 eduskuntakierroksen jälkeen hallituksen esityksen työsopimuslain kilpailukieltosopimuksia koskevan 3 luvun 5 §:n muuttamisesta. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2022.  Lakimuutos koskee yhden vuoden siirtymäajan jälkeen tietyin poikkeuksin myös kilpailukieltosopimuksia, jotka on tehty ennen lakimuutoksen voimaantuloa. Siirtymäajan aikana työnantajilla on mahdollisuus irtisanoa perusteettomat kilpailukieltosopimukset ilman irtisanomisaikaa ja välttää lakimuutoksen myötä tuleva laajempi korvausvelvollisuus.

Close up of unrecognizable businessmen came to an agreement in the office while their colleagues are congratulating them.