PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kilpailukieltosopimuksia koskeva sääntely sekä yt-laki uudistuivat vuoden alussa – nämä asiat on hyvä tietää uusista muutoksista

Yhteistoimintalaki ja kilpailukieltosopimuksia koskeva sääntely uudistuivat tammikuussa 2022. Uudistuneen yt-lain ydintavoite on tuoda yrityksiin jatkuva vuoropuhelukäytäntö. Kilpailukieltosopimuksia koskevan uudistuksen myötä työnantajalla on korvausvelvollisuus kaikista kilpailukieltosopimuksista työntekijän irtisanoutuessa ja siirtyessä töihin kilpailijalle.