PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kilpailukieltosopimuksia koskevan korvausvelvollisuuden laajentuminen – hallituksen esitys annettu eduskunnalle

Hallituksen esitys työsopimuslaissa säännellyistä kilpailukieltosopimuksista (HE 222/2020) on annettu eduskunnalle 12.11.2020. Ehdotettujen muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022 alkaen.