PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kirjanpitolain uudistuksen vaikutukset osakeyhtiölakiin

Työ- ja elinkeinoministeriön 7.8.2013 asettaman työryhmän selvitys kirjanpitolain (1336/1997, KPL) ja siihen liittyvien lakien muutostarpeista on johtanut hallituksen 22.10.2015 antamaan esitykseen (HE 89/2015 vp). Työryhmän erityisenä tavoitteena oli saattaa kansallisesti voimaan 26.6.2013 annettu tilinpäätösdirektiivi (2013/34/EU), jonka tavoitteena on ensi sijaisesti keventää tilinpäätössääntelystä etenkin pienyrityksille aiheutuvaa hallinnollista työtä. Uudistettua kirjanpitolakia tulisi noudattaa 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Sitä olisi haluttaessa mahdollista soveltaa myös sellaisiin tilinpäätöksiin aiemmilta tilikausilta, jotka laaditaan kirjanpitolain muutoksen voimaantulon jälkeen.