PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kirjanpitolautakunta pidensi tilinpäätöksen laatimisaikaa tietyin edellytyksin COVID-19:n aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi

Kirjanpitolautakunta (KILA) antoi 25.3.2020 omaehtoisen poikkeusluvan tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi koronaviruksen leviämisen aiheuttamien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Normaalitilanteessa tilinpäätös ja toimintakertomus olisi laadittava, eli hallituksen olisi allekirjoitettava tilinpäätös ja toimintakertomus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa kirjanpitovelvollinen saa laatia tilinpäätöksen poiketen neljän kuukauden määräajasta, kunhan 

  1. tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti on mahdollista laissa säädetyssä ajassa 
  2. kirjanpitovelvollisen hallitus tekee asiasta päätöksen ennen kuin neljä kuukautta on kulunut tilikauden päättymisestä
  3. edellä mainittu päätös ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetiedoissa.

KILAn toimivalta ei ulotu tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröimisen määräajan pidentämiseen, tilintarkastuslaista tulevien määräaikojen pidentämiseen, verolainsäädännön asettamiin vaatimuksiin eikä myöskään yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen määräyksistä poikkeamiseen. 

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on rekisteröitävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien on kuitenkin rekisteröitävä tilinpäätös ja toimintakertomus kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tilinpäätös ja toimintakertomus on vahvistettu yhtiökokouksessa tai osuuskunnan kokouksessa. Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien on siis rekisteröitävä tilinpäätös ja toimintakertomus kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. PRH antoi kuitenkin yhden kuukauden lisäajan edellä mainittuihin rekisteröimisen määräaikoihin. 

Tilintarkastuslain mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen sen toimielimen kokousta, jossa yhteisön tai säätiön tilinpäätöksen vahvistamisesta päätetään. Tilintarkastajan on puolestaan annettava tilintarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen edellä mainittua kokousta. Myöskään näiden määräaikojen pidentämiseen ei KILAn toimivalta ulotu.

KILAn omaehtoisen poikkeusluvan myötä tuleva lisäaika tilinpäätöksen laatimiseen riippuu siis yhteisömuodosta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä siitä, onko tilinpäätös tilintarkastuksen kohteena vai ei. Useimmissa tapauksissa voidaan puhua ainakin kuukauden lisäajasta.