PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Komissio aloitti Niken verokohtelua koskevan tutkimuksen

Euroopan komissio on käynnistänyt tutkimuksen sen selvittämiseksi, onko Nike saanut Alankomaissa sellaista verokohtelua, mikä on vastoin EU:n valtiontukisäännöksiä.

EU-oikeuden mukaan valtion tuet yritystoiminnalle voivat olla kiellettyjä SEUT 107 artiklan 1 kohdan perusteella. Yritykselle myönnettävä julkinen tuki voi antaa sille muihin, kilpaileviin yrityksiin verrattuna valikoivaa taloudellista etua, mikä voi vääristää sisämarkkinoiden toimintaa ja kilpailua.

Alankomaat on antanut komission tiedotteen mukaan Nikelle viisi verotuspäätöstä, joissa vahvistetaan menetelmä, jolla lasketaan immateriaalioikeuksien käytöstä maksettujen royalty-maksujen määrä. Komission alustavan arvion mukaan Alankomaiden antamissa verotuspäätöksissä vahvistettu royaltien laskentatapa ei ole linjassa markkinaehtoperiaatteen kanssa, sillä royaltymaksut ylittävät sen, mitä toisistaan riippumattomat yhtiöt olisivat normaalissa markkinatilanteessa sopineet. Komissio haluaa selvittää, onko annetuissa veropäätöksissä vahvistettujen royaltymaksujen määrä alentanut aiheettomasti Alankomaiden veropohjaa ja onko Nike saanut epäoikeutettua etua suhteessa muihin markkinoilla oleviin yhtiöihin ja konserneihin.

Nike-tapaus on viimeisin useammasta ison profiilin tapauksista, joissa Euroopan komissio on aloittanut valtiontukea koskevan tutkimuksen, erityisesti liittyen siirtohinnoitteluun. Suurin osa komission valtiontukia koskevista päätöksistä on tällä hetkellä muutoksenhaun kohteena EU:n yleisessä tuomioistuimessa.