PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Komissio tutkii Inter IKEA Systemsin verokohtelua Alankomaissa

Komissio tutkii Inter IKEA Groupin konsernin sisäisten transaktioiden hinnoittelua ja mahdollisesti saatua kiellettyä valtiontukea.

Komissio on puuttunut viime vuosina monikansallisten yritysten saamiin, erityisesti siirtohinnoittelua koskeviin veropäätöksiin (tax rulings) jäsenmaissa vetoamalla kiellettyyn valtiontukeen. Joulukuussa 2017 komissio aloitti viralliset tutkimukset koskien Inter IKEA Systemsin verokohtelua Alankomaissa. Komission tutkinta kohdistuu etenkin Alankomaiden veroviranomaisten tekemiin päätöksiin vuosilta 2006 ja 2011.

Inter IKEA Systems keräsi maailmanlaajuisesti Inter IKEA Groupin franchising-maksuja. Ne se osittain maksoi vuosittaisilla lisenssimaksuilla Luxemburgissa sijaitsevalle holding-yhtiölle, joka omisti konsernille tärkeitä immateriaalioikeuksia. Vuoden 2006 päätöksellä Alankomaiden veroviranomaiset hyväksyivät lisenssimaksujen hinnoittelun markkinaehtoiseksi.

Vuonna 2011 Inter IKEA Systems osti Luxemburgissa sijaitsevan holding-yhtiön omistamat immateriaalioikeudet. Yhtiö rahoitti kaupan konsernin sisäisellä lainalla emoyhtiöltään Liechtensteinista. Vuoden 2011 päätöksellä Alankomaiden veroviranomaiset hyväksyivät yhtiöiden käyttämän kauppahinnan immateriaalioikeuksista sekä Inter IKEA Systemsin maksaman lainan korkokulujen hinnoittelun IKEA Liechtensteinille.

Komissio on ryhtynyt tutkimaan lisenssimaksujen, immateriaalioikeuksien kauppahinnan sekä konsernin sisäisen lainan korkokulujen markkinaehtoisuutta ja erityisesti sitä, ovatko ne markkinaehtoisia huomioiden osapuolten tosiasialliset toimet. EU-oikeuden mukaan valtiontuet, jotka vääristävät tai uhkaavat vääristää kilpailua suosimalla jotain yritystä, ovat kiellettyjä sisämarkkinoilla siltä osin kuin ne vaikuttavat jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Selektiivisten veroetujen on katsottu voivan muodostaa tällaisen kielletyn valtiontuen.