PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
06.04.2023|

Komissio valmistelee sitovan tullausarvotiedon käyttöönottoa

Sitova tullausarvotieto (Binding Value Information, BVI) on tullin antama päätös tavaraan sovellettavasta arvosta maahantuonnissa. Tullausarvon määrittäminen on tärkeää, sillä tavarasta kannettavat maahantuonnin verot määräytyvät tavaran tullausarvosta (nimikkeen ja alkuperän lisäksi). BVI mahdollistaa tullausarvon määrittämisen tietylle ajanjaksolle ja poistaa tullausarvoon määrittämiseen liittyvän riskin. Päätös olisi voimassa koko EU:n alueella.

Komission valmistelussa olevan lakiluonnoksen myötä kaikille sitoville tullitiedoille otetaan käyttöön yhteinen tietokanta. Muutoksen myötä tulisi siten yksi tietokanta, jossa on sitovat tullausarvotiedot (BVI), sitovat tariffitiedot (BTI) ja sitovat alkuperätiedot (BOI)

Tietokanta luo läpinäkyvyyttä maahantuojille koko EU:n alueella, kun BVI-, BTI- ja BOI-tiedot ovat vapaasti käytettävissä. Läpinäkyvyys selkeyttää erityisesti tuontivirtojen tasapuolista kohtelua ja mahdollistaa tullausarvon johdonmukaista määrittelyä erityisesti sellaisten tavaroiden osalta, joiden hinnoissa on merkittävää vaihtelua lyhyellä aikavälillä.

Yritykset hakevat BVI-, BTI- ja BOI-päätöksiä kansallisilta tulliviranomaisilta. Päätökset ovat sitovia sekä päätöksen saaneen yrityksen ja kaikkien EU maiden tullien osalta.

Lakiluonnoksessa ehdotettujen muutosten seurauksena tulliviranomaisten on pyynnöstä tehtävä päätökset sitovista tullausarvotiedoista ja vahvistaa ne tullausarvomenetelmät, jolla tavaravirran tullausarvo todetaan.