PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Komission Digipaketti julkaistaan – merkittäviä muutoksia arvonlisäverotukseen

EU komission on määrä julkaista *7.12.2022 VAT in the digital age -ehdotuspaketti arvonlisäverodirektiivin muuttamiseksi. Ehdotuksella odotetaan olevan merkittäviä vaikutuksia ja se kattaa kolme teemaa: 

  1. Alv-ilmoitusvelvollisuuksien nykyaikaistaminen (Digital reporting requirements)
  2. Alustatalouden arvonlisäverotus 
  3. Rekisteröintiä koskeva uudistus – OSS:n laajentaminen

Ilmoitusvelvollisuuksien nykyaikaistaminen 

Arvonlisäveroilmoittaminen on jo useassa EU-valtiossa kulkenut kohti sähköistä, transaktiokohtaista ja reaaliaikaista raportointia. Reaaliaikainen raportointi on myös Suomen Verohallinnon julkilausuttuna tavoitteena. Haasteita kansainvälistä toimintaa harjoittaville yrityksille on aiheutunut säännösten maakohtaisuudesta. Koska EU tasoista sääntelyä ei ole ollut, jokainen EU-valtio on ottanut käyttöönsä oman reaaliaikaisen tms. raportoinnin järjestelmän, mikä lisää yritysten kustannuksia. 

Komissio on pohtinut erilaisia skenaarioita asian tiimoilta. Todennäköisimpänä vaihtoehtona pidetään sitä, että komissio ehdottaisi pakollista, harmonisoitua sähköistä raportointia EU-valtioiden välisten transaktioiden raportointiin. Myös pakollisen sähköisen laskutuksen laajentamista pohditaan. Tämä liittyy yhteiseen eurooppalaiseen verkkolaskustandardiin, jonka modifiointi arvonlisäverotuksen laskusisältövaatimuksiin lienee tehtävä.

Alustatalouden arvonlisäverotus

Alustatalouden nopea kehitys on luonut huomattavan määrän epävarmuuksia toimijoiden arvonlisäverokäsittelyyn alkaen siitä peruskysymyksestä, kuka on myynneistä arvonlisäverovelvollinen. Erityisiä haasteita on ilmennyt erilaisissa jakamistalouden tilanteissa, joissa myyjänä voi olla ei-verovelvollinen taho ja miten tällöin alusta määrittelee myyjän verovelvollisuusstatuksen. Ehdotuksen tavoitteena on yksinkertaistaa arvonlisäverokäsittelyä. Yhtenä vaihtoehtona on ehdotettu, että alusta määriteltäisiin aina verovelvolliseksi myynneistä esim. majoituspalveluja ja henkilökuljetuspalveluja myytäessä. 

Rekisteröintiä koskeva uudistus – OSS:n laajentaminen

Uudistuksen tavoitteena on vähentää kansainvälistä toimintaa harjoittavien yritysten tarvetta arvonlisäverorekisteröinneille toisissa EU-valtioissa. Tätä tavoitellaan laajentamalla yhden yhteyspisteen (OSS, One Stop Shop) järjestelmää B2C myynneissä. Laajennus koskisi kaikkia niitä kuluttajakaupan tilanteita, joita järjestelmä ei vielä koske (paikallisia B2C tavaramyyntejä ja siirtoja EU valtioiden välillä varastosta toiseen). B2B myyntien osalta rekisteröintivelvoitteita pyritään mahdollisesti vähentämään pakollista käännettyä verovelvollisuutta laajentamalla. 

Myös maahantuonnin erityisjärjestelmän (IOSS) muuttamista pakolliseksi ja laajentamista yli 150 euron arvoisiin tuotteisiin selvitetään.

 


*Alkuperäinen julkaisupäivämäärä 16.11.2022 on siirtynyt