PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

COVID-19-tilanteen vaikutukset urakkasuoritukseen sekä tilaajan ja urakoitsijan sopimussuhteeseen

Elämme tällä hetkellä koronaviruksen (COVID-19) seurauksena poikkeusoloissa. Koronaviruksella ja sen torjunnan edellyttämillä toimenpiteillä on pitkäaikaisia ja merkittäviä vaikutuksia monen yrityksen toimintaan. Yksi merkittävistä toimialoista, joihin poikkeusolot voivat vaikuttaa, on rakennusala. Monimutkaiset ja suuret rakentamishankkeet edellyttävät laajoja sopimuskokonaisuuksia, ja taloudelliset intressit ovat näissä merkittäviä. Koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa onkin syytä pohtia, voiko se muodostaa sellaisen ylivoimaisen esteen, jolla on vaikutusta urakkasuoritukseen ja urakkasopimuksen voimassaoloon.