PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Koulutus tärkeää työntekijöiden sopeuttamisessa automaation vaikutuksiin

Automaation vaikutus työpaikkojen määrään vaihtelee suuresti eri maiden välillä, ilmenee PwC:n tekemästä selvityksestä. Automatisoitavien työtehtävien määrä on Suomessa ja muissa Pohjoismaissa keskimääräistä huomattavasti alhaisempi.

Three waves of automation

PwC:n tuoreessa Will robots really steal our jobs? An international analysis of the potential long term impact of automation -raportissa tutkitaan kolmen päällekkäisen automaatioaallon – algoritmiaallon, augmentaatioaallon ja autonomia-aallon – vaikutuksia eri maissa 2030-luvulle asti. Raporttia varten analysoitiin yli 200 000 työntekijän tehtäviä ja taitoja automaation potentiaalisen vaikutuksen arvioimiseksi. Vaikutuksia arvioitiin toimialan, sukupuolen, iän ja koulutuksen mukaan. Mukana selvityksessä oli 29 maata.

Pitkällä tähtäimellä vähemmän koulutetut työntekijät saattavat kärsiä automaatiosta muita enemmän. Jatkuvan oppimisen ja uudelleenkouluttautumisen merkitys korostuu.

Tekoälyteknologiasta on tulossa päivä päivältä yhä hienostuneempaa, ja yritysten tulee ymmärtää, miten, missä ja milloin heidän työntekijänsä kokevat sen vaikutukset tulevaisuudessa. Ne, jotka ymmärtävät riskit ja mahdollisuudet, voivat alkaa kouluttaa työntekijöitään ja sopeuttamaan yrityksiään sen sijaan, että reagoisivat sitten, kun on jo liian myöhäistä, PwC:n asiantuntija Antti Saarinen sanoo.

Automaation vaikutus työpaikkojen määrään eri maissa vaihtelee raportin arvion mukaan suuresti: vain 20-25 %:sta joissakin Itä-Aasian ja Pohjoismaiden talouksissa, joissa koulutustasot ovat suhteellisen korkeat, yli 40 %:iin Itä-Euroopan talouksissa.

Automaation arvioidaan vähentävän Suomessa 2030-luvulle mentäessä 22 % työpaikoista. Raportin mukaan Pohjoismaissa on keskimäärin vähemmän automatisoitavia työtehtäviä. Työpaikkoja on lisäksi paljon toimialoilla, joissa potentiaalinen automaation aste on matala, Saarinen toteaa.

Automaation arvioitu vaikutus eri toimialoihin:

Potential jobs at risk of automation by industry

Klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana.

PwC:n muut analyysit viittaavat siihen, että missä tahansa työssä automaation aiheuttaman hävikin tulevat pitkällä aikavälillä pitkälti korvaamaan uudet työpaikat, jotka syntyvät näiden uusien teknologioiden mahdollistaman suuremman ja vauraamman talouden ansiosta.

Vastoin joitakin ennusteita emme usko, että automaatio johtaisi teknologia-alan massatyöttömyyteen 2030-luvulle mennessä sen enempää kuin on tapahtunut digitaalisen vallankumouksen aikaisina vuosikymmeninä, Saarinen sanoo.

Automaation kolme aaltoa

Algoritmiaalto on jo hyvin kehittymässä ja siihen kuuluu strukturoidun data-analyysin automaatio ja yksinkertaiset digitaaliset tehtävät, kuten luottoluokitus. Tämä innovaatioaalto saattaisi kypsyä 2020-luvun alkupuolella.

Augmentaatioaalto on myös jo alkamassa, mutta se kypsyy todennäköisesti myöhemmin 2020-luvulla. Lisäaalto keskittyy toistettavien tehtävien automaatioon ja tiedonvaihtoon, kauko-ohjattavien robottilennokkien ja varastorobottien kehittymiseen sekä puoliautomaattisten ajoneuvojen kehittymiseen.

Autonomia-aallossa, joka saattaa kypsyä 2030-luvun puolivälissä, tekoäly pystyy kasvavassa määrin analysoimaan dataa eri lähteistä, tekemään päätöksiä ja suorittamaan fyysisiä tehtäviä vain vähäisellä ihmisten avustuksella tai kokonaan ilman ihmistä.

 

Lue lisää: How will automation impact jobs?

Katso myös:

PwC:n maailmanlaajuisessa Workforce of the future – The competing forces shaping 2030 -tutkimuksessaan ilmeni, että 10 000 vastaajasta 74 % oli valmis uudelleenkouluttautumaan säilyäkseen työllistymiskelpoisina. He kokivat taitojensa ajan tasalla pitämisen omaksi velvollisuudekseen, ei työnantajan velvollisuudeksi.

Kesäkuussa 2017 julkaistu PwC’s Global Artificial Intelligence Study: Exploiting the AI Revolution ennustaa, että globaali BKT tulee tekoälyn ansiosta kasvamaan 14 % vuoteen 2030 mennessä.