PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

OYL:n mukainen kuulutusmenettely sidottua omaa pääomaa alennettaessa

Osakeyhtiölain (624/2006 muutoksineen, ”OYL”) 14 luvussa säädetään osakepääoman alentamisesta ja samoja säännöksiä sovelletaan myös edellisen osakeyhtiölain mukaisten ylikurssi- ja vararahaston alentamiseen.