PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KVL: Osakevaihtoa yhdysvaltalaisen yhtiön kanssa ei pidetty veroneutraalina

Keskusverolautakunta (KVL) katsoi, että yhdysvaltalainen yritys, jonka kanssa suomalainen yhtiö oli toteuttanut osakevaihdon, ei ollut elinkeinoverolain tarkoittama yhtiö, johon olisi tullut soveltaa yritysjärjestelyitä koskevia säännöksiä jatkuvuusperiaatteen soveltamisesta. Asiassa ei myöskään katsottu, että EU-oikeuden edellyttämä pääomien vapaa liikkuvuus olisi edellyttänyt vastakkaista päätelmää.