PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KVL: Sijoitusrahaston Venäjään ja muuhun Itä-Eurooppaan liittyviä varoja voitiin pitää toisistaan erillisinä liiketoimintakokonaisuuksina

Keskusverolautakunta katsoi, että Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan muutti liiketoimintaa Venäjällä niin, että sijoitusrahaston Venäjälle ja muuhun Itä-Eurooppaan kuin Venäjälle suuntautuvaa liiketoimintaa voitiin pitää toisistaan riippumattomina itsenäisinä liiketoimintakokonaisuuksina, ja elinkeinoverolain säännöksiä osittaisjakautumisesta voitiin soveltaa.

Modern office building made from glass at night time. Lights in the office windows. Modern architecture skyscraper.

Keskusverolautakunta ennakkoratkaisussa 45/2022 arvioitavana oli tilanne, jossa kotimainen Itä-Euroopan osakemarkkinoille sijoittava sijoitusrahasto osittaisjakautumisella siirtäisi Itä-Eurooppaan tehtyjä sijoituksia koskevan liiketoimintakokonaisuuden perustettavalle sijoitusrahastolle niin, että Venäjään liittyvät sijoitukset jäisivät siirtävän sijoitusrahaston liiketoimintakokonaisuudeksi.

Siirtävän sijoitusrahaston osuudenomistajat saisivat vastikkeena perustettavan sijoitusrahaston osuuksia omistamiensa osuuksien suhteessa. Osittaisjakautumisessa kolmannes varoista voitiin siirtää perustettavaan sijoitusrahastoon suoraan, mutta kaksi kolmasosaa varoista täytyi paikallisen lainsäädännön velvoittamana myydä ennen järjestelyn toteuttamista ja hankkia markkinoilta vastaavat varat takaisin järjestelyn jälkeen.

Osittaisjakautumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa siirtävä yhtiö siirtää selvitysmenettelyttä omavaraiseen toimintaan kykenevän osan liiketoiminnastaan yhdelle tai useammalle yhtiölle ja jättää vähintään yhden itsenäisen liiketoimintakokonaisuuden itselleen.

Keskusverolautakunta katsoi, ettei pelkästään maantieteellinen eroavuus normaalioloissa tehnyt tiettyihin yksittäisiin valtioihin tehdyistä sijoituksista muodostuvia kokonaisuuksia erillisiä ja itsenäisiä liiketoimintakokonaisuuksia. Kuitenkin Venäjän sotilaallisesta hyökkäyksestä johtuvien sijoituksiin kohdistuvien kaupankäyntirajoitusten ja poikkeuksellisen markkinahäiriön myötä voitiin Venäjään liitännäisiä varoja ja muuhun Itä-Eurooppaan kuin Venäjään kohdistuvia varoja pitää itsenäisinä liiketoimintakokonaisuuksina.

Tilanteessa voitiin soveltaa osittaisjakautumista koskevia säännöksiä sijoitusrahaston ja sen osuudenomistajien verotuksessa siitäkin huolimatta, että sijoitusrahasto joutui ulkomaisen lainsäädännön velvoittamana realisoimaan varojaan ennen järjestelyä, sillä perustettava yhtiö hankki omistukseensa vastaavat varat heti järjestelyn jälkeen.

Ennakkoratkaisu verovuosille 2022 ja 2023. Äänestys 7-1.

Päätös on julkaistu vain lyhennelmänä. Päätös ei ole lainvoimainen ja siitä on valitettu.