PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KVL: Ulkomaisia osakkeita koskeville talletustodistuksille kertynyttä tuloa verotettiin kuin se olisi saatu suoraan osakkeiden perusteella

Keskusverolautakunta katsoi ennakkoratkaisussaan 34/2022, että alankomaalaisen oikeushenkilön (Stichting Administratiekantoor, STAK) omistamista osakeyhtiön osakkeista saadut osinkotulot ja luovutuksesta saadut tulot tuli verottaa talletustodistusten haltijoiden tulona alkuperäisen luonteensa mukaisesti.

Businessman looking out of office over city

Suomessa yleisesti verovelvolliset sijoittajat olivat sijoittaneet talletustodistuksiin, joiden perusteella syntyi tuotto-oikeus alankomaalaisen osakeyhtiön osakkeisiin. Osakkeiden juridinen omistus kuului STAK:lle.  Hakemuksen mukaan alankomaalainen STAK on itsenäinen, sopimusperusteinen oikeushenkilö. STAK:lla ei kuitenkaan ole osakepääomaa, osakkeita tai osakkaita. STAK omisti ja hallinnoi vain kyseessä olevan alankomaalaisen osakeyhtiön osakkeita, eikä sillä ollut pankkitiliä. Alankomaalaisen osakeyhtiön maksamat osingot ja osakkeiden luovutushinnat maksettiin suoraan talletustodistuksen haltijalle, eikä STAK:lla ollut päätäntävaltaa osakkeista saataviin tuloihin. Hakemuksen mukaan Alankomaissa suoritukset verotettiin talletustodistuksen haltijoiden tulona, ja oikeushenkilöä kohdeltiin läpivirtausyksikkönä.

Vaikka STAK omisti osakkeet, keskusverolautakunta katsoi, että osakkeista saatuja tuloja tuli verottaa talletustodistusten haltijoiden tulona. Keskusverolautakunta perusteli päätöstään mm. sillä, että STAK ei ollut Alankomaissa itsenäinen verosubjekti eikä verosopimussubjekti, eikä se käyttänyt päätäntävaltaa osakkeista kertyvistä tuloista tai saanut tuloja itselleen. Talletustodistusten haltijoiden verotuksessa talletustodistuksen perusteella saatu osinkotulo ja luovutusvoitto tuli verottaa osinkoa ja luovutusta koskevien säännösten mukaisesti. Keskusverolautakunta katsoi lisäksi, että Alankomaissa peritty lähdevero voitiin hyvittää talletustodistusten haltijoiden verotuksessa verosopimuksen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Ennakkoratkaisu verovuosille 2022–2023. Päätös ei ole lainvoimainen.