PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Lakialoite sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisesta voittoverosta etenee

Luonnos  hallituksen esitykseksi sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden voittoveroksi on ollut lausuntokierroksella 2.-12.12.2022. Lakialoitteen taustalla on Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan aiheuttama poikkeustila energiamarkkinoilla. Aloite perustuu EU-sääntelyyn ja sillä  pyritään hillitsemään sähkönkulutusta ja korkeista energiahinnoista aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia kuluttajille, sekä rajoittamaan hintojen noususta aiheutuvia energia-alan kasvaneita voittoja.

High-voltage  power lines. Electricity distribution station. high voltage electric transmission tower. Distribution electric substation with power lines and transformers.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan uudella lailla säädettäisiin väliaikaisesta 33 prosentin lisäverosta sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan yrityksille. Sääntelyn piirin kuuluvia yrityksiä olisivat 

  • sähköä tuottavat yritykset,, 
  • yritykset, jotka myyvät sähköä joko suoraan loppukäyttäjille tai jälleenmyyntiin, 
  • yritykset, joiden liikevaihdosta yli 75 prosenttia muodostuu raakaöljyn tai maakaasun tuotannosta, jalostettujen öljytuotteiden valmistuksesta raakaöljystä tai kivihiilituotteiden valmistuksesta. 

Lisäveron soveltamisalan ulkopuolelle rajattaisiin vähäinen sähköliiketoiminta.

Fossiilisten polttoaineiden alan yrityksillä lisävero kohdistuisi yrityksen elinkeinotoiminnan tulokseen siltä osin, kuin tulos ylittää viiden prosentin suuruisen tuoton laskettuna yrityksen taseen mukaiselle omalle pääomalle. Sähköalan yrityksillä lisävero kohdistuisi sähköliiketoiminnan tulokseen siltä osin, kuin tulos ylittää viiden prosentin suuruisen tuoton laskettuna sähköliiketoimintaan sitoutuneen oman pääoman määrälle. 

Esitysluonnos on saanut lausuntokierroksella kritiikkiä muun muassa puutteellisesta vaikutusarvioinnista sekä siitä, ettei esitysluonnos huomioi yhdenvertaisesti erilaisia rahoitusmalleja tai konsernirakenteita. Kritiikkiä nousi myös ehdotetun sääntelyn mahdollisesta taannehtivasta soveltumisesta, sillä esitysluonnoksen nykymuotoilun mukaan lisävero voisi kohdistua taannehtivasti myös vuoden 2022 tuloihin, mikäli yhtiöllä on kalenterivuodesta poikkeava tilikausi.

Lopullinen hallituksen esitys voidaan odottaa annettavaksi pian, sillä uutta sääntelyä on tarkoitus soveltaa välittömästi verovuodelta 2023 toimitettavaan verotukseen.